แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่มี Username และ Password ที่ต้องการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ขอประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ดำเนินการ Download เอกสารและแบบยื่นความประสงค์สมัครประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ตาม Link ด้านล่างนี้ แล้วจัดส่งตามช่องทางที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้ง
  หนังสือแจ้ง
  แบบยื่นความประสงค์ฯ

ที่มา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
Admin Jessada
วันพฤหัสบดี ที่ 01 กันยายน 2559 เวลา 11:22 น.