สรุปเหรียญรางวัล สพป. กรุงเทพมหานคร
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พญาไท 42 15 4 9 61
2 วัดอมรินทราราม 37 13 5 9 55
3 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 34 18 4 7 56
4 อนุบาลพิบูลเวศม์ 34 17 10 8 61
5 ราชวินิต 33 14 11 7 58
6 บ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) 28 13 5 13 46
7 โฆสิตสโมสร 26 10 4 9 40
8 อนุบาลวัดนางนอง 23 12 3 6 38
9 พิบูลอุปถัมภ์ 21 18 10 13 49
10 เชิดเจิมศิลป์ 21 14 5 7 40
11 ไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ 21 11 9 20 41
12 ราชวินิตประถมบางแค 21 9 8 5 38
13 อนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 16 12 6 8 34
14 สายน้ำทิพย์ 15 18 7 16 40
15 พระตำหนักสวนกุหลาบ 15 12 5 13 32
16 สรรพาวุธวิทยา 15 10 11 10 36
17 วัฒนาวิทยาลัย 15 8 5 5 28
18 วัดปากบึง 15 5 5 10 25
19 บางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 14 13 6 11 33
20 อุดมศึกษา 14 10 3 1 27
21 วัดหนัง 13 14 19 16 46
22 วลีรัตน์วิทยา 13 9 4 7 26
23 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 12 13 10 6 35
24 ประถมทวีธาภิเศก 12 8 3 3 23
25 ศุภกรณ์วิทยา 12 8 2 15 22
26 วรรัตน์ศึกษา 11 14 11 13 36
27 อัสสัมชัญธนบุรี 11 2 2 7 15
28 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 11 2 0 1 13
29 วัดเวตวันธรรมาวาส 10 13 4 16 27
30 ดวงวิภา 10 10 5 14 25
31 ฐานปัญญา 10 8 6 7 24
32 โชคชัย 9 12 2 11 23
33 อนุบาลวัดปรินายก 9 8 9 18 26
34 วัดสังข์กระจาย(แจ่มวิชาสอน) 9 7 6 10 22
35 วัดหงส์รัตนาราม 9 5 6 8 20
36 บูรณะศึกษา 9 4 3 19 16
37 วัดบึงบัว 9 0 2 1 11
38 ประถมนนทรี 8 12 5 11 25
39 สาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 8 11 6 6 25
40 เคหะชุมชนลาดกระบัง 8 5 1 5 14
41 วัดโสมนัส 8 3 7 5 18
42 สามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล) 8 2 1 1 11
43 โสมาภาพัฒนา 7 11 10 7 28
44 ถนอมพิศวิทยา 7 9 4 3 20
45 วัดนาคปรก 7 8 8 3 23
46 อันวารุ้ลอิสลาม 7 6 3 6 16
47 สุเหร่าจรเข้ขบ(กุลางกูรอุปถัมภ์) 7 4 5 10 16
48 ไผทอุดมศึกษา 7 3 6 7 16
49 โสมาภานุสสรณ์ 6 10 6 8 22
50 วัดเจ้ามูล 6 10 5 10 21
51 วัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) 6 9 14 15 29
52 มหาวีรานุวัตร 6 6 3 12 15
53 คลองทวีวัฒนา(ทองน่วมอนุสรณ์) 6 6 3 0 15
54 วัดอุทัยธาราม 6 5 3 4 14
55 พิบูลประชาสรรค์ 6 4 2 5 12
56 เซนต์คาเบรียล 6 1 0 6 7
57 โสมาภา 5 11 10 9 26
58 นิพัทธ์วิทยา 5 3 5 14 13
59 เผดิมศึกษา 5 3 4 8 12
60 อัสสัมชัญแผนกประถม 5 1 0 1 6
61 ศุภวรรณ 5 0 2 2 7
62 วัดนาคนิมิตร 5 0 0 0 5
63 กฤตศิลป์วิทยา 4 9 7 5 20
64 วัดประยุรวงศาวาส 4 7 8 7 19
65 นีรชาศึกษาและนีรชาบริหารธุรกิจ 4 6 2 12 12
66 วัดด่าน 4 6 2 10 12
67 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 4 5 9 11 18
68 อรรถญาสาธิต 4 5 3 6 12
69 บีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว 4 4 6 12 14
70 พระแม่มารี 4 3 2 2 9
71 วัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) 4 3 1 4 8
72 ชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา (จารุวัฒนานุกูล ท่าพระ) 4 3 1 1 8
73 ลาซาล 4 2 2 1 8
74 ผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม 4 2 1 3 7
75 วัดกก 4 1 1 2 6
76 ประชาภิบาล 4 1 0 1 5
77 พิพัฒนา 4 1 0 0 5
78 การเคหะท่าทราย 4 0 0 1 4
79 สาธิตพัฒนา 3 12 5 12 20
80 ปราโมชวิทยารามอินทรา 3 9 8 9 20
81 อรรถวิทย์ 3 9 4 7 16
82 วัดพลับพลาชัย 3 7 5 8 15
83 ภาษานุสรณ์บางแค 3 7 3 2 13
84 ไทยคริสเตียน 3 5 2 12 10
85 วาสุเทวี 3 3 12 12 18
86 วัดไผ่ตัน 3 3 6 5 12
87 วัดโพธิ์ทอง 3 3 2 2 8
88 วัดกระจับพินิจ 3 2 3 3 8
89 ทิวไผ่งาม 3 2 1 6 6
90 วัดจันทร์ประดิษฐาราม 3 1 0 1 4
91 สารสาสน์พิทยา 3 1 0 0 4
92 วัดลาดปลาเค้า 3 1 0 0 4
93 วัดตะกล่ำ ประเวศ 3 1 0 0 4
94 วัดคู้บอน 3 0 0 1 3
95 วัดชัยชนะสงคราม 2 9 5 4 16
96 สันติสุขวิทยา 2 3 2 3 7
97 วัดพลมานีย์ 2 3 0 1 5
98 คลองปักหลัก 2 2 3 8 7
99 วัดยายร่ม(วัฒนราษฎร์รังสรรค์) 2 2 0 3 4
100 ทุ่งมหาเมฆ 2 2 0 1 4
101 ราชินี 2 1 1 1 4
102 วัดปลูกศรัทธา 2 1 0 0 3
103 วัดไทร 2 0 1 2 3
104 บ้านนายเหรียญ 2 0 0 1 2
105 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 2 0 0 1 2
106 แสงอรุณ 2 0 0 1 2
107 พระราม ๙ กาญจนาภิเษก 2 0 0 0 2
108 บ้านคลองบัว(เอี่ยมแสงโรจน์) 2 0 0 0 2
109 วัดวชิรธรรมสาธิต 2 0 0 0 2
110 วัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์ 2 0 0 0 2
111 ขจรโรจน์วิทยาแผนกอนุบาล 2 0 0 0 2
112 วัดช่างเหล็ก 1 4 2 9 7
113 ดาราคาม 1 4 1 4 6
114 ธนบุรีศึกษา 1 3 3 7 7
115 พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ 1 3 2 1 6
116 ชูสินทองประดิษฐ์อนุสรณ์ 1 3 0 1 4
117 เบญจมินทร์ 1 3 0 0 4
118 วัดเกาะสุวรรณาราม 1 2 0 0 3
119 สวัสดีวิทยา 1 1 0 1 2
120 บูรณะศึกษาแผนกอนุบาลทุ่งครุ 1 0 1 0 2
121 นาหลวง 1 0 0 2 1
122 สามัคคีสงเคราะห์ 1 0 0 1 1
123 ดิลกศึกษา 1 0 0 1 1
124 กรพิทักษ์ศึกษา 1 0 0 1 1
125 อนุบาลบูรณะศึกษา 1 0 0 1 1
126 สุเหร่าทรายกองดิน 1 0 0 0 1
127 วัดคลองเตย 1 0 0 0 1
128 ฤทธิยะวรรณาลัย 1 0 0 0 1
129 วัดบางพลัด (ป.สุวณฺโณ) 1 0 0 0 1
130 สองภาษาลาดพร้าว 1 0 0 0 1
131 วัดบางบอน (พิมพ์ จันแต้ อุปถัมภ์) 0 5 1 14 6
132 สีตบุตรบำรุง 0 2 1 4 3
133 สุขฤทัย 0 1 1 2 2
134 สุเหร่าลาดพร้าว (อามินเซ็นอุปถัมภ์) 0 1 1 2 2
135 กสิณธรอาคาเดมี่ 0 1 0 8 1
136 พร้อมมิตรพิทยา 0 1 0 0 1
137 สวนลุมพินี 0 1 0 0 1
138 วัดชนะสงคราม 0 0 1 0 1
139 จินดามณี 0 0 0 4 0
140 เพชรถนอม 0 0 0 4 0
141 ลอยสายอณสรณ์ 0 0 0 3 0
142 เบญวรรณศึกษา 0 0 0 2 0
143 วัดบึงทองหลาง(พิทักษ์วิทยาคาร) 0 0 0 2 0
144 กลางคลองสอง (พรดีเจริญ) 0 0 0 1 0
145 วัดคลองใหม่ 0 0 0 1 0
146 บ้านบางกะปิ 0 0 0 0 0
147 วัดสีสุก 0 0 0 0 0
รวม 964 714 455 777 2,133