สรุปเหรียญรางวัล สพป. กรุงเทพมหานคร
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดอมรินทราราม 37 13 5 9 55
2 อนุบาลพิบูลเวศม์ 34 17 10 8 61
3 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 33 18 4 7 55
4 ราชวินิต 32 14 11 7 57
5 พญาไท 31 13 4 9 48
6 บ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) 27 13 5 13 45
7 โฆสิตสโมสร 22 10 4 9 36
8 เชิดเจิมศิลป์ 21 14 5 7 40
9 ไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ 21 11 9 20 41
10 อนุบาลวัดนางนอง 20 8 1 6 29
11 พิบูลอุปถัมภ์ 18 17 9 13 44
12 ราชวินิตประถมบางแค 17 9 8 5 34
13 อนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 15 12 6 8 33
14 สรรพาวุธวิทยา 15 10 11 10 36
15 วัฒนาวิทยาลัย 15 8 5 5 28
16 วัดปากบึง 15 5 5 10 25
17 สายน้ำทิพย์ 14 17 7 15 38
18 อุดมศึกษา 14 10 3 1 27
19 วลีรัตน์วิทยา 13 9 4 7 26
20 บางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 12 12 6 11 30
21 พระตำหนักสวนกุหลาบ 12 12 5 13 29
22 ศุภกรณ์วิทยา 12 8 2 15 22
23 วรรัตน์ศึกษา 11 14 11 13 36
24 อัสสัมชัญธนบุรี 11 2 2 7 15
25 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 11 2 0 1 13
26 วัดหนัง 10 13 15 16 38
27 วัดเวตวันธรรมาวาส 10 11 4 16 25
28 ดวงวิภา 10 10 5 14 25
29 ฐานปัญญา 10 8 6 7 24
30 ประถมทวีธาภิเศก 10 8 2 3 20
31 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 9 13 9 6 31
32 โชคชัย 9 12 2 11 23
33 อนุบาลวัดปรินายก 9 8 9 18 26
34 บูรณะศึกษา 9 4 3 19 16
35 สาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 8 11 6 6 25
36 ประถมนนทรี 8 11 5 11 24
37 สามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล) 8 2 1 1 11
38 โสมาภาพัฒนา 7 11 10 7 28
39 ถนอมพิศวิทยา 7 9 4 3 20
40 วัดสังข์กระจาย(แจ่มวิชาสอน) 7 6 6 10 19
41 อันวารุ้ลอิสลาม 7 6 3 6 16
42 สุเหร่าจรเข้ขบ(กุลางกูรอุปถัมภ์) 7 4 5 10 16
43 ไผทอุดมศึกษา 7 3 6 7 16
44 วัดบึงบัว 7 0 2 1 9
45 โสมาภานุสสรณ์ 6 10 6 8 22
46 วัดเจ้ามูล 6 10 5 10 21
47 วัดนาคปรก 6 8 7 3 21
48 มหาวีรานุวัตร 6 6 3 12 15
49 เซนต์คาเบรียล 6 1 0 6 7
50 โสมาภา 5 11 10 9 26
51 วัดโสมนัส 5 3 6 5 14
52 นิพัทธ์วิทยา 5 3 5 14 13
53 เผดิมศึกษา 5 3 4 8 12
54 พิบูลประชาสรรค์ 5 3 1 5 9
55 อัสสัมชัญแผนกประถม 5 1 0 1 6
56 ศุภวรรณ 5 0 2 2 7
57 วัดนาคนิมิตร 5 0 0 0 5
58 วัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) 4 9 14 15 27
59 กฤตศิลป์วิทยา 4 9 7 5 20
60 วัดประยุรวงศาวาส 4 7 8 7 19
61 นีรชาศึกษาและนีรชาบริหารธุรกิจ 4 6 2 12 12
62 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 4 5 9 11 18
63 อรรถญาสาธิต 4 5 3 6 12
64 คลองทวีวัฒนา(ทองน่วมอนุสรณ์) 4 5 3 0 12
65 เคหะชุมชนลาดกระบัง 4 5 1 5 10
66 บีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว 4 4 6 12 14
67 พระแม่มารี 4 3 2 2 9
68 วัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) 4 3 1 4 8
69 ชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา (จารุวัฒนานุกูล ท่าพระ) 4 3 1 1 8
70 ลาซาล 4 2 2 1 8
71 ผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม 4 2 1 3 7
72 วัดกก 4 1 1 2 6
73 ประชาภิบาล 4 1 0 1 5
74 พิพัฒนา 4 1 0 0 5
75 การเคหะท่าทราย 4 0 0 1 4
76 สาธิตพัฒนา 3 12 5 12 20
77 ปราโมชวิทยารามอินทรา 3 9 8 9 20
78 อรรถวิทย์ 3 9 4 7 16
79 ภาษานุสรณ์บางแค 3 7 3 2 13
80 วัดด่าน 3 6 2 10 11
81 วัดหงส์รัตนาราม 3 5 6 8 14
82 ไทยคริสเตียน 3 5 2 12 10
83 วัดอุทัยธาราม 3 4 2 4 9
84 วาสุเทวี 3 3 12 12 18
85 วัดไผ่ตัน 3 3 6 5 12
86 วัดโพธิ์ทอง 3 3 2 2 8
87 ทิวไผ่งาม 3 2 1 6 6
88 วัดจันทร์ประดิษฐาราม 3 1 0 1 4
89 สารสาสน์พิทยา 3 1 0 0 4
90 วัดลาดปลาเค้า 3 1 0 0 4
91 วัดตะกล่ำ ประเวศ 3 1 0 0 4
92 วัดคู้บอน 3 0 0 1 3
93 วัดชัยชนะสงคราม 2 9 5 4 16
94 วัดพลับพลาชัย 2 7 5 8 14
95 สันติสุขวิทยา 2 3 2 3 7
96 วัดพลมานีย์ 2 3 0 1 5
97 คลองปักหลัก 2 2 3 8 7
98 วัดกระจับพินิจ 2 2 2 3 6
99 วัดยายร่ม(วัฒนราษฎร์รังสรรค์) 2 2 0 3 4
100 ทุ่งมหาเมฆ 2 2 0 1 4
101 ราชินี 2 1 1 1 4
102 วัดปลูกศรัทธา 2 1 0 0 3
103 วัดไทร 2 0 1 2 3
104 บ้านนายเหรียญ 2 0 0 1 2
105 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 2 0 0 1 2
106 แสงอรุณ 2 0 0 1 2
107 พระราม ๙ กาญจนาภิเษก 2 0 0 0 2
108 บ้านคลองบัว(เอี่ยมแสงโรจน์) 2 0 0 0 2
109 วัดวชิรธรรมสาธิต 2 0 0 0 2
110 วัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์ 2 0 0 0 2
111 ขจรโรจน์วิทยาแผนกอนุบาล 2 0 0 0 2
112 วัดช่างเหล็ก 1 4 2 9 7
113 ธนบุรีศึกษา 1 3 3 7 7
114 พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ 1 3 2 1 6
115 ดาราคาม 1 3 1 4 5
116 ชูสินทองประดิษฐ์อนุสรณ์ 1 3 0 1 4
117 เบญจมินทร์ 1 3 0 0 4
118 วัดเกาะสุวรรณาราม 1 2 0 0 3
119 สวัสดีวิทยา 1 1 0 1 2
120 บูรณะศึกษาแผนกอนุบาลทุ่งครุ 1 0 1 0 2
121 นาหลวง 1 0 0 2 1
122 สามัคคีสงเคราะห์ 1 0 0 1 1
123 ดิลกศึกษา 1 0 0 1 1
124 กรพิทักษ์ศึกษา 1 0 0 1 1
125 อนุบาลบูรณะศึกษา 1 0 0 1 1
126 สุเหร่าทรายกองดิน 1 0 0 0 1
127 วัดคลองเตย 1 0 0 0 1
128 ฤทธิยะวรรณาลัย 1 0 0 0 1
129 วัดบางพลัด (ป.สุวณฺโณ) 1 0 0 0 1
130 สองภาษาลาดพร้าว 1 0 0 0 1
131 วัดบางบอน (พิมพ์ จันแต้ อุปถัมภ์) 0 5 1 14 6
132 สีตบุตรบำรุง 0 2 1 4 3
133 สุขฤทัย 0 1 1 2 2
134 สุเหร่าลาดพร้าว (อามินเซ็นอุปถัมภ์) 0 1 1 2 2
135 กสิณธรอาคาเดมี่ 0 1 0 8 1
136 พร้อมมิตรพิทยา 0 1 0 0 1
137 สวนลุมพินี 0 1 0 0 1
138 จินดามณี 0 0 0 4 0
139 เพชรถนอม 0 0 0 4 0
140 ลอยสายอณสรณ์ 0 0 0 3 0
141 เบญวรรณศึกษา 0 0 0 2 0
142 วัดบึงทองหลาง(พิทักษ์วิทยาคาร) 0 0 0 2 0
143 กลางคลองสอง (พรดีเจริญ) 0 0 0 1 0
144 วัดคลองใหม่ 0 0 0 1 0
145 วัดสีสุก 0 0 0 0 0
รวม 892 696 440 776 2,804