หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ณ ศูนย์วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างๆ
ระหว่าง วันที่ 3 - 17 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดอมรินทราราม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.2/1 14 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดอมรินทราราม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.2/2 14 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-
3 265 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดอมรินทราราม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.2/1 14 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดอมรินทราราม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.3/1,3/2 14 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดอมรินทราราม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.3/3,3/4 14 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดอมรินทราราม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.3/1 14 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดอมรินทราราม อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ป.5/3 14 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดอมรินทราราม อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ป.5/3 14 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดอมรินทราราม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ประชุมโรงเรียน 14 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดอมรินทราราม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ประชุมโรงเรียน 14 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดอมรินทราราม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ประชุมโรงเรียน 14 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดอมรินทราราม อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ป.5/3 14 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดอมรินทราราม 1 ชั้น 3 ห้อง ป.6/3,6/4,6/5 14 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดอมรินทราราม อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ป.6/1,6/2,5/5 14 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-
15 313 การแข่งขันประติมากรรม(ลอยตัว) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดอมรินทราราม อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ป.5/5 14 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาวกฤตยา ลีลาศ โทร.063-3579930 ,02-3545258 และอาจารย์เจษฎา ก้องสาคร โทร.086-6572811 ID Line : aorioo
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]