หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ณ ศูนย์วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างๆ
ระหว่าง วันที่ 3 - 17 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง อาคาร อ.ว.น. ร่วมใจ ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 18 พ.ย. 2559 09.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง อาคาร อ.ว.น. ร่วมใจ ชั้น 1 ห้อง ประชุม อ.ว.น. ร่วมใจ 18 พ.ย. 2559 09.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง อาคาร อ.ว.น. ร่วมใจ ชั้น 1 ห้อง ปฏิบัติการภาษาอังกฤษ 18 พ.ย. 2559 09.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง อาคารอ.ว.น.ร่วมใจ ชั้น 2 ห้อง ป.1/3 18 พ.ย. 2559 09.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง อาคารอ.ว.น.ร่วมใจ ชั้น 2 ห้อง ป.1/2 18 พ.ย. 2559 09.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง อาคารอ.ว.น.ร่วมใจ ชั้น 2 ห้อง ป.1/1 18 พ.ย. 2559 09.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ที่ระลึก 100 ปี ชั้น 4 ห้อง Conference 18 พ.ย. 2559 09.00
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ที่ระลึก 100 ปี ชั้น 4 ห้อง Conference 18 พ.ย. 2559 09.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง โรงเรียนวัดหนัง ห้อง ประชุมโรงเรียนวัดหนัง 18 พ.ย. 2559 09.00
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง โรงเรียนวัดหนัง ห้อง ประชุมโรงเรียนวัดหนัง 18 พ.ย. 2559 09.00
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง โรงเรียนวัดหนัง ห้อง ป.4/1 และ ป.4/2 18 พ.ย. 2559 09.00
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง โรงเรียนวัดหนัง ห้อง ป.5/1 และ ป.5/2 18 พ.ย. 2559 09.00
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง โรงเรียนวัดหนัง ห้อง ศิลปะ 18 พ.ย. 2559 09.00
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง อาคารอ.ว.น.ร่วมใจ ชั้น 3 ห้อง ป.5/4(กลุ่มที่1) ห้อง ป.5/1(กลุ่มที่2) ห้องนาฏศิลป์(กลุ่มที่3) 18 พ.ย. 2559 09.00
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง อาคารอ.ว.น.ร่วมใจ ชั้น 4 ห้อง ป.6/4(กลุ่มที่ 1) ห้อง ป.6/1(กลุ่มที่ 2) ห้องการงานอาชีพ(กลุ่มที่ 3) 18 พ.ย. 2559 09.00
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง อาคารที่ระลึก 100 ปี ชั้น 3 ห้อง ป.3/3 18 พ.ย. 2559 09.00
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง วัดหนังราชวรวิหาร ห้อง หอภาวนานุสรณ์ 18 พ.ย. 2559 09.00
-
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง วัดหนังราชวรวิหาร ห้อง หอภาวนานุสรณ์ 18 พ.ย. 2559 09.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาวกฤตยา ลีลาศ โทร.063-3579930 ,02-3545258 และอาจารย์เจษฎา ก้องสาคร โทร.086-6572811 ID Line : aorioo
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]