หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ณ ศูนย์วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างๆ
ระหว่าง วันที่ 3 - 17 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนราชวินิต ชัยยุทธ บุณสวัสดิ์ ชั้น 2 ห้อง ประชุม 7 พ.ย. 2559 9.00-11.00 เวลา สถานที่ อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนราชวินิต ชัยยุทธ บุณสวัสดิ์ ชั้น 2 ห้อง ประชุม 7 พ.ย. 2559 9.00-11.00
-
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชวินิต ชัยยุทธ บุณสวัสดิ์ ชั้น 2 ห้อง ประชุม 7 พ.ย. 2559 9.00-11.00
-
4 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนราชวินิต โรงยิม ชั้น 2 ห้อง โรงยิม 7 พ.ย. 2559 9.00-11.00 เวลา สถานที่ อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
5 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชวินิต โรงยิม ชั้น 2 ห้อง โรงยิม 7 พ.ย. 2559 12.00-15.00 เวลา สถานที่ อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
6 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนราชวินิต โรงยิม ชั้น 2 ห้อง โรงยิม 7 พ.ย. 2559 9.00-11.00 เวลา สถานที่ อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
7 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชวินิต โรงยิม ชั้น 2 ห้อง โรงยิม 7 พ.ย. 2559 12.00-15.00 เวลา สถานที่ อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนราชวินิต อาคาร ป.2 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ ป.3 7 พ.ย. 2559 9.00-11.00 เวลา สถานที่ อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนราชวินิต อาคาร ป.2 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ ป.3 7 พ.ย. 2559 12.00-15.00 เวลา สถานที่ อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนราชวินิต ห้องอาเซียน ชั้น 1 ห้อง อาเซียน 7 พ.ย. 2559 9.00-10.00
-
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนราชวินิต ห้องนิทรรศการ ชั้น 1 ห้อง นิทรรศการ 7 พ.ย. 2559 9.00-10.00
-
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนราชวินิต ห้องนิทรรศการ ชั้น 1 ห้อง นิทรรศการ 7 พ.ย. 2559 10.00-11.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาวกฤตยา ลีลาศ โทร.063-3579930 ,02-3545258 และอาจารย์เจษฎา ก้องสาคร โทร.086-6572811 ID Line : aorioo
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]