สรุปเหรียญรางวัล สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดบ้านสร้าง 42 19 12 11 73
2 เชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์) 25 21 14 11 60
3 วัดชุมพลนิกายาราม 24 26 15 15 65
4 วัดไชยภูมิ 23 12 10 8 45
5 เสริมมิตรวิทยา 22 14 9 7 45
6 มาลาอีสงเคราะห์ 22 9 7 6 38
7 ปัณณวิชญ์ 22 7 7 5 36
8 วัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) 22 7 4 2 33
9 เทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) 19 10 2 2 31
10 เทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์) 17 9 12 8 38
11 วัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) 17 9 6 5 32
12 วัดสุคนธาราม 17 8 8 2 33
13 ราษฎร์นิรมิตร 17 6 11 6 34
14 เซนต์เทเรซาแสงทอง 16 15 13 7 44
15 วัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา) 16 13 5 11 34
16 ไทยรัฐวิทยา ๒ (วัดช้างใหญ่) 15 18 12 8 45
17 วัดธรรมนาวา 15 17 10 10 42
18 เซนต์แมรี 14 14 11 6 39
19 ปราสาททองวิทยา 14 10 7 8 31
20 ไตรราชวิทยา 14 5 9 6 28
21 วัดราษฎร์บำรุง 13 4 6 3 23
22 วัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร) 13 4 5 3 22
23 วัดลาดประทุมคงคาราม 12 12 5 2 29
24 วัดม่วงหวาน (ส่วน กระบวนยุทธ ประชาสรรค์) 12 7 8 7 27
25 วัดคู้สลอด 12 4 11 3 27
26 ศรีบางไทร 12 2 3 1 17
27 วัดจรเข้ไล่ 11 16 11 1 38
28 ประสาทวิทย์ 11 12 7 4 30
29 วัดขวิด (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 123) 11 8 6 4 25
30 วัดมฤคทายวัน 11 2 5 8 18
31 วัดตาลานเหนือ (สัตบุศย์สมบูรณ์) 11 2 2 1 15
32 ราษฎร์บำรุงศิลป์ 10 6 9 12 25
33 วัดบางเคียน 10 5 5 4 20
34 เซนต์จอห์น บัปติสต์ 10 3 8 7 21
35 วัดเทพมงคล (ควรสงวนราษฎร์อุปถัมภ์) 9 10 9 3 28
36 วัดหัวเวียง (เขมสุทธิวิทยาคาร) 9 9 6 7 24
37 วัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์) 9 7 6 2 22
38 วัดบ้านแพน "ศรีรัตนานุกูล" 8 9 12 9 29
39 เซนต์แอนโทนีบางปะอิน 8 9 10 9 27
40 วัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา) 8 8 5 6 21
41 วัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์) 8 7 0 2 15
42 วัดสามเพลง 8 6 4 6 18
43 วัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร) 8 5 11 10 24
44 วัดเชิงเลน 8 4 9 3 21
45 วัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร) 8 3 5 4 16
46 วัดวังชะโด 8 3 2 1 13
47 วัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร) 8 2 6 7 16
48 วัดบ้านแค 8 2 5 3 15
49 วัดกระแชง "จันทไพโรจน์วิทยา" 7 10 7 4 24
50 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 7 9 9 3 25
51 วัดโสภณเจติการาม 7 9 3 6 19
52 เทพประสิทธิ์วิทยา 7 5 2 4 14
53 ราษฎร์ศุภประดิษฐ์ 7 4 1 2 12
54 วัดโบสถ์สมพรชัย 6 14 12 4 32
55 เสนาบดี 6 11 5 5 22
56 เอกอโยธยา 6 10 5 7 21
57 วัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) 6 9 9 6 24
58 ลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ) 6 9 5 5 20
59 ลาดงาวิทยาคม (ปลั่ง ฤกษ์จารี) 6 9 3 2 18
60 บ้านเชียงรากน้อย 6 6 9 4 21
61 วัดบางซ้ายใน 6 6 3 6 15
62 วัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์) 6 4 6 5 16
63 บ้านแถววิทยาคาร 6 4 0 2 10
64 คู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์) 6 1 5 0 12
65 วัดไผ่ล้อม 6 1 4 0 11
66 วัดเปรมปรีชา 5 10 7 9 22
67 วัดดอนลาน (มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์) 5 8 9 5 22
68 รอซีดี 5 7 1 1 13
69 วัดเจ้าเจ็ดใน 5 5 8 6 18
70 วัดโพธิ์ 5 5 5 5 15
71 บ้านบางกระสั้น 5 4 5 8 14
72 วัดป่าคาเจริญวิทยา 5 3 5 4 13
73 วัดตรีพาราสีมาเขต 5 3 1 3 9
74 วัดแก้วสุวรรณ 5 2 6 7 13
75 คอตัน 5 1 5 1 11
76 วิทยานนท์ 5 1 2 1 8
77 วัดขนอนบ้านกรด 4 11 12 8 27
78 เจ้าฟ้าสร้าง 4 8 11 6 23
79 วัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) 4 7 6 1 17
80 วัดปิ่นแก้ว 4 6 8 4 18
81 โคกตาพรหม 4 5 8 5 17
82 วัดดอนพัฒนาราม 4 5 2 1 11
83 บ้านพลับ (วิสุทธิวังราช) 4 4 9 9 17
84 วัดโพธิ์แตงใต้ "ปัญญานุวัตรวิทยา" 4 4 3 0 11
85 วัดฤกษ์บุญมี 4 3 2 3 9
86 คชเวกวิทยา 4 3 2 2 9
87 วัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์) 4 3 2 2 9
88 วัดใหม่ต้านทาน 4 2 4 0 10
89 ชายนาพัฒนา (สำเนียง สนิทอุปถัมภ์) 4 2 2 1 8
90 วัดไม้ตราสมาชิการาม 4 2 1 2 7
91 วัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา) 4 0 6 7 10
92 สอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) 3 8 2 6 13
93 วัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์) 3 7 0 4 10
94 ชุมชนวัดบางซ้ายนอก 3 5 10 3 18
95 วัดยม (เครือวรศรราษฎร์บำรุง) 3 5 6 5 14
96 วัดปทุมวัน (โสนิกรประชาอนุสรณ์) 3 5 5 3 13
97 วัดสุทธาวาส 3 5 4 2 12
98 วัดสุทธิรุจิราราม 3 4 9 4 16
99 รุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์ 3 4 6 4 13
100 ราษฎร์บำรุง 3 4 4 1 11
101 วัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร) 3 4 2 0 9
102 วัดกระโดงทอง (พิบูลประสิทธิ์) 3 3 5 6 11
103 จุฬาราษฎร์วิทยา 3 3 1 0 7
104 เทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ) 3 2 9 5 14
105 วัดใหม่หนองคต (ราษฎร์แต่งตั้ง) 3 2 2 0 7
106 อุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์ 3 1 4 2 8
107 วัดไทรโสภณ 3 1 3 1 7
108 วัดเศวตศิลาราม 3 1 2 0 6
109 วัดทำใหม่ 3 1 0 0 4
110 วัดทางยาว 2 10 4 9 16
111 วัดนาคสโมสร (โบราณญาณบำรุง) 2 9 6 3 17
112 วัดอนุกุญชราราม 2 7 8 1 17
113 วัดกลาง (ประมวญราษฎร์บำรุงวิทย์) 2 6 3 0 11
114 บางไทร 2 5 2 2 9
115 วัดโบสถ์ 2 5 2 1 9
116 วัดอินทอารี (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 289) 2 4 9 8 15
117 วัดกอไผ่ (ปฏิพัทธ์สหราษฎร์) 2 4 7 1 13
118 วัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษาคาร) 2 4 4 4 10
119 สินสังวาลย์อุทิศ 2 4 4 4 10
120 วัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา) 2 4 3 0 9
121 สัตตปทุมบำรุง 2 3 6 2 11
122 วัดอู่ตะเภา 2 3 4 2 9
123 วัดไทรน้อย 2 3 2 6 7
124 วัดโบสถ์ (ศุภพิทยาคาร) 2 3 2 0 7
125 วัดตลาด (อุดมวิทยา) 2 3 0 0 5
126 หงสประภาสประสิทธิ์ 2 2 5 3 9
127 วัดศิริสุขาราม 2 2 4 2 8
128 วัดเจ้าแปดทรงไตรย์ 2 2 2 1 6
129 วัดสามตุ่ม 2 2 2 1 6
130 จรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57) 2 2 1 3 5
131 เทศบาลวัดสามกอ 2 1 7 6 10
132 วัดรางจระเข้ 2 1 2 1 5
133 วัดปราสาททอง 2 1 2 1 5
134 วัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร) 2 0 1 0 3
135 อนุบาลศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 2 0 0 0 2
136 วัดโคกทอง (บวรวิทยา) 1 10 15 7 26
137 ไทยรัฐวิทยา ๓ (วัดบางไทร) 1 7 9 6 17
138 วัดสุนทราราม 1 5 9 10 15
139 วัดสนามไชย 1 5 4 3 10
140 วัดลาดระโหง 1 5 1 2 7
141 วัดหลักชัย (ประชาบรรลือฤทธิ์) 1 4 8 9 13
142 วัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์) 1 4 3 2 8
143 วัดตะกู (เมตตาชนูปการ) 1 4 2 0 7
144 วัดสง่างาม 1 3 6 3 10
145 วัดท่าดินแดง 1 3 5 2 9
146 วัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์) 1 3 4 2 8
147 วัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์) 1 3 2 4 6
148 ประชากรรังสฤษฏ์ 1 2 2 4 5
149 ไตรอรุณศึกษา 1 2 0 0 3
150 วัดแจ้ง 1 1 4 0 6
151 วัดบางกะทิง (พิศิษฐ์วิทยา) 1 1 0 0 2
152 ตรีภัทร 1 0 4 1 5
153 วัดโคก (ภู่พิพัฒน์บำเพ็ญ) 1 0 4 1 5
154 วัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา) 1 0 2 5 3
155 วัดโพธิ์เผือก 1 0 1 0 2
156 วัดทำเลไทยโปรดสัตว์ 1 0 0 0 1
157 วัดขุนจ่าธรรมาราม 1 0 0 0 1
158 วัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล) 0 4 3 5 7
159 เทศบาลวัดเจ้าเจ็ดนอก 0 4 2 0 6
160 วัดราษฎร์นิยม (นิติเกษตรบำรุง) 0 3 8 6 11
161 วัดย่านอ่างทอง (นิยมประมุข) 0 3 3 1 6
162 วัดประดู่โลกเชษฐ์ 0 3 3 1 6
163 ชุมชนวัดกำแพง 0 3 2 2 5
164 วัดบันลือธรรม 0 3 1 3 4
165 วัดสามเรือน 0 3 1 0 4
166 วัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา) 0 2 3 0 5
167 วัดบันไดช้าง (เทียบประดิษฐ์วิทยาคาร) 0 1 5 1 6
168 วัดนาคู (จันทศึกษาคาร) 0 1 2 0 3
169 วัดน้ำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต) 0 1 1 3 2
170 วัดศรีโพธิ์ (เริงทรัพย์วิทยาคาร) 0 1 1 0 2
171 วัดโพธิ์ (บางบาล) 0 1 0 0 1
172 วัดบุญกันนาวาส 0 0 3 1 3
173 องค์การบริหารส่วนตำบลรางจระเข้(เจ้าคุณเชิด อุปถัมภ์) 0 0 1 0 1
174 วัดบางบาล 0 0 1 0 1
175 ฐานชีวา 0 0 0 0 0
รวม 1,017 905 876 633 2,798