สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดบ้านสร้าง 14 15 7 36 36 17 11 11 64
2 ปัณณวิชญ์ 6 4 4 14 22 7 7 5 36
3 วัดสุคนธาราม 6 4 3 13 14 8 8 2 30
4 ไตรราชวิทยา 6 4 3 13 14 5 9 6 28
5 วัดราษฎร์บำรุง 6 4 0 10 13 4 6 3 23
6 เทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) 5 5 5 15 19 10 2 2 31
7 วัดชุมพลนิกายาราม 5 5 2 12 20 25 12 15 57
8 มาลาอีสงเคราะห์ 5 3 4 12 19 9 7 6 35
9 วัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) 5 3 3 11 15 8 6 5 29
10 วัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) 5 2 4 11 22 7 4 2 33
11 เซนต์เทเรซาแสงทอง 5 1 2 8 16 15 13 7 44
12 วัดโสภณเจติการาม 5 1 1 7 7 9 3 6 19
13 ปราสาททองวิทยา 5 1 0 6 13 8 6 8 27
14 วัดม่วงหวาน (ส่วน กระบวนยุทธ ประชาสรรค์) 5 1 0 6 12 7 8 7 27
15 เสริมมิตรวิทยา 4 8 3 15 22 14 9 7 45
16 วัดไชยภูมิ 4 4 4 12 23 12 10 8 45
17 วัดลาดประทุมคงคาราม 4 1 4 9 10 10 5 2 25
18 วัดธรรมนาวา 3 4 6 13 15 17 10 10 42
19 วัดตาลานเหนือ (สัตบุศย์สมบูรณ์) 3 4 1 8 11 2 2 1 15
20 ไทยรัฐวิทยา ๒ (วัดช้างใหญ่) 3 3 4 10 15 18 12 8 45
21 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 3 0 1 4 7 9 9 3 25
22 เชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์) 2 7 5 14 17 20 13 11 50
23 เทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์) 2 5 4 11 17 9 12 8 38
24 วัดคู้สลอด 2 4 2 8 12 4 11 3 27
25 ประสาทวิทย์ 2 2 2 6 11 12 7 4 30
26 ศรีบางไทร 2 2 1 5 9 2 3 1 14
27 วัดป่าคาเจริญวิทยา 2 2 0 4 5 3 5 4 13
28 เซนต์แมรี 2 1 4 7 14 14 11 6 39
29 วัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร) 2 1 1 4 13 4 5 3 22
30 วัดดอนลาน (มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์) 2 0 3 5 5 8 9 5 22
31 เซนต์แอนโทนีบางปะอิน 2 0 2 4 8 9 10 9 27
32 วัดหัวเวียง (เขมสุทธิวิทยาคาร) 2 0 1 3 9 9 6 7 24
33 วัดสามเพลง 2 0 1 3 8 6 4 6 18
34 บ้านแถววิทยาคาร 2 0 1 3 5 4 0 2 9
35 คชเวกวิทยา 2 0 1 3 4 3 2 2 9
36 วัดเชิงเลน 2 0 0 2 8 3 9 3 20
37 บ้านบางกระสั้น 2 0 0 2 5 4 5 8 14
38 ราษฎร์นิรมิตร 1 3 5 9 16 6 11 6 33
39 วัดจรเข้ไล่ 1 3 3 7 11 16 11 1 38
40 วัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา) 1 3 1 5 8 8 5 6 21
41 วัดกระแชง "จันทไพโรจน์วิทยา" 1 3 0 4 7 10 7 4 24
42 วัดมฤคทายวัน 1 2 3 6 11 2 5 8 18
43 วัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา) 1 2 2 5 10 13 5 11 28
44 เซนต์จอห์น บัปติสต์ 1 2 2 5 10 3 8 7 21
45 วัดบ้านแค 1 2 0 3 8 2 5 3 15
46 วัดวังชะโด 1 2 0 3 7 3 2 1 12
47 วัดตรีพาราสีมาเขต 1 2 0 3 5 3 1 3 9
48 วัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร) 1 1 3 5 7 5 11 10 23
49 วัดบางเคียน 1 1 2 4 10 5 5 4 20
50 วัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) 1 1 2 4 5 9 9 6 23
51 วัดขนอนบ้านกรด 1 1 2 4 4 11 12 8 27
52 วัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์) 1 1 1 3 9 7 6 2 22
53 วัดเจ้าเจ็ดใน 1 1 1 3 5 5 8 6 18
54 วัดเทพมงคล (ควรสงวนราษฎร์อุปถัมภ์) 1 1 0 2 7 9 9 3 25
55 วัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์) 1 1 0 2 6 4 6 5 16
56 คู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์) 1 1 0 2 6 1 5 0 12
57 วัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์) 1 1 0 2 4 2 2 2 8
58 ตรีภัทร 1 1 0 2 1 0 4 1 5
59 วัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์) 1 0 4 5 8 7 0 2 15
60 วัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร) 1 0 2 3 8 3 5 4 16
61 วัดฤกษ์บุญมี 1 0 2 3 4 3 2 3 9
62 ลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ) 1 0 1 2 5 8 5 5 18
63 วัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์) 1 0 1 2 3 7 0 4 10
64 เทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ) 1 0 1 2 3 2 9 5 14
65 วัดกลาง (ประมวญราษฎร์บำรุงวิทย์) 1 0 1 2 2 6 3 0 11
66 จรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57) 1 0 1 2 2 2 1 3 5
67 วัดแจ้ง 1 0 1 2 1 1 4 0 6
68 วัดโพธิ์ 1 0 0 1 5 5 5 5 15
69 วัดปทุมวัน (โสนิกรประชาอนุสรณ์) 1 0 0 1 3 5 5 3 13
70 วัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา) 1 0 0 1 2 4 3 0 9
71 วัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์) 1 0 0 1 1 3 2 4 6
72 วัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา) 1 0 0 1 1 0 2 5 3
73 วัดบ้านแพน "ศรีรัตนานุกูล" 0 2 1 3 7 8 10 9 25
74 เอกอโยธยา 0 2 1 3 6 10 5 7 21
75 รอซีดี 0 2 1 3 5 6 1 1 12
76 วัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) 0 2 0 2 4 7 6 1 17
77 วัดดอนพัฒนาราม 0 2 0 2 4 5 2 1 11
78 วัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร) 0 2 0 2 3 4 2 0 9
79 วัดโบสถ์สมพรชัย 0 1 2 3 6 14 12 4 32
80 วัดเปรมปรีชา 0 1 2 3 5 10 7 9 22
81 เทพประสิทธิ์วิทยา 0 1 1 2 7 5 2 4 14
82 ราษฎร์ศุภประดิษฐ์ 0 1 1 2 7 4 1 2 12
83 เสนาบดี 0 1 1 2 6 11 5 5 22
84 รุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์ 0 1 1 2 3 4 6 4 13
85 วัดโพธิ์แตงใต้ "ปัญญานุวัตรวิทยา" 0 1 1 2 3 4 3 0 10
86 วัดกระโดงทอง (พิบูลประสิทธิ์) 0 1 1 2 3 3 5 6 11
87 วัดอินทอารี (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 289) 0 1 1 2 2 4 9 8 15
88 วัดเจ้าแปดทรงไตรย์ 0 1 1 2 2 2 2 1 6
89 เจ้าฟ้าสร้าง 0 1 0 1 4 8 11 6 23
90 วัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา) 0 1 0 1 4 0 6 7 10
91 ชุมชนวัดบางซ้ายนอก 0 1 0 1 3 5 10 3 18
92 วัดทางยาว 0 1 0 1 2 8 4 9 14
93 หงสประภาสประสิทธิ์ 0 1 0 1 2 2 5 3 9
94 วัดสามตุ่ม 0 1 0 1 2 2 2 1 6
95 ประชากรรังสฤษฏ์ 0 1 0 1 1 2 2 4 5
96 วัดรางจระเข้ 0 1 0 1 1 1 2 1 4
97 วัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร) 0 0 2 2 8 2 6 7 16
98 วัดโคกทอง (บวรวิทยา) 0 0 2 2 1 9 15 7 25
99 ไตรอรุณศึกษา 0 0 2 2 1 2 0 0 3
100 ราษฎร์บำรุงศิลป์ 0 0 1 1 10 6 9 12 25
101 ลาดงาวิทยาคม (ปลั่ง ฤกษ์จารี) 0 0 1 1 6 9 3 2 18
102 วัดขวิด (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 123) 0 0 1 1 5 8 6 4 19
103 วัดบางซ้ายใน 0 0 1 1 5 5 3 6 13
104 วิทยานนท์ 0 0 1 1 5 1 2 1 8
105 วัดสุทธิรุจิราราม 0 0 1 1 3 3 9 4 15
106 อุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์ 0 0 1 1 3 1 4 2 8
107 วัดเศวตศิลาราม 0 0 1 1 3 1 2 0 6
108 วัดอนุกุญชราราม 0 0 1 1 2 7 8 1 17
109 สอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) 0 0 1 1 2 5 2 6 9
110 เทศบาลวัดสามกอ 0 0 1 1 2 1 7 6 10
111 วัดปราสาททอง 0 0 1 1 2 1 2 1 5
112 วัดสุนทราราม 0 0 1 1 1 5 9 10 15
113 วัดลาดระโหง 0 0 1 1 1 5 1 2 7
114 วัดทำเลไทยโปรดสัตว์ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
115 วัดสามเรือน 0 0 1 1 0 3 1 0 4
116 บ้านเชียงรากน้อย 0 0 0 0 6 6 8 4 20
117 วัดแก้วสุวรรณ 0 0 0 0 5 2 6 7 13
118 วัดไผ่ล้อม 0 0 0 0 5 1 4 0 10
119 วัดปิ่นแก้ว 0 0 0 0 4 6 8 4 18
120 บ้านพลับ (วิสุทธิวังราช) 0 0 0 0 4 4 9 9 17
121 วัดใหม่ต้านทาน 0 0 0 0 4 2 4 0 10
122 วัดไม้ตราสมาชิการาม 0 0 0 0 4 2 1 2 7
123 วัดสุทธาวาส 0 0 0 0 3 5 4 2 12
124 ราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 3 4 4 1 11
125 จุฬาราษฎร์วิทยา 0 0 0 0 3 3 1 0 7
126 ชายนาพัฒนา (สำเนียง สนิทอุปถัมภ์) 0 0 0 0 3 2 2 1 7
127 วัดใหม่หนองคต (ราษฎร์แต่งตั้ง) 0 0 0 0 3 2 2 0 7
128 คอตัน 0 0 0 0 3 1 5 1 9
129 วัดทำใหม่ 0 0 0 0 3 1 0 0 4
130 วัดนาคสโมสร (โบราณญาณบำรุง) 0 0 0 0 2 9 6 3 17
131 โคกตาพรหม 0 0 0 0 2 5 8 5 15
132 วัดยม (เครือวรศรราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 2 5 6 5 13
133 บางไทร 0 0 0 0 2 5 2 2 9
134 วัดโบสถ์ 0 0 0 0 2 5 2 1 9
135 วัดกอไผ่ (ปฏิพัทธ์สหราษฎร์) 0 0 0 0 2 4 7 1 13
136 วัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษาคาร) 0 0 0 0 2 4 4 4 10
137 สินสังวาลย์อุทิศ 0 0 0 0 2 4 4 4 10
138 สัตตปทุมบำรุง 0 0 0 0 2 3 6 2 11
139 วัดอู่ตะเภา 0 0 0 0 2 3 4 2 9
140 วัดไทรน้อย 0 0 0 0 2 3 2 6 7
141 วัดโบสถ์ (ศุภพิทยาคาร) 0 0 0 0 2 3 2 0 7
142 วัดตลาด (อุดมวิทยา) 0 0 0 0 2 3 0 0 5
143 วัดศิริสุขาราม 0 0 0 0 2 2 4 2 8
144 วัดไทรโสภณ 0 0 0 0 2 1 3 1 6
145 วัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร) 0 0 0 0 2 0 1 0 3
146 อนุบาลศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 0 0 0 0 2 0 0 0 2
147 ไทยรัฐวิทยา ๓ (วัดบางไทร) 0 0 0 0 1 6 9 6 16
148 วัดสนามไชย 0 0 0 0 1 5 4 3 10
149 วัดหลักชัย (ประชาบรรลือฤทธิ์) 0 0 0 0 1 4 8 9 13
150 วัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์) 0 0 0 0 1 4 3 2 8
151 วัดตะกู (เมตตาชนูปการ) 0 0 0 0 1 4 2 0 7
152 วัดสง่างาม 0 0 0 0 1 3 6 3 10
153 วัดท่าดินแดง 0 0 0 0 1 3 5 2 9
154 วัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์) 0 0 0 0 1 3 4 2 8
155 วัดบางกะทิง (พิศิษฐ์วิทยา) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
156 วัดโคก (ภู่พิพัฒน์บำเพ็ญ) 0 0 0 0 1 0 4 1 5
157 วัดโพธิ์เผือก 0 0 0 0 1 0 1 0 2
158 วัดขุนจ่าธรรมาราม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
159 วัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล) 0 0 0 0 0 4 3 5 7
160 เทศบาลวัดเจ้าเจ็ดนอก 0 0 0 0 0 4 2 0 6
161 วัดราษฎร์นิยม (นิติเกษตรบำรุง) 0 0 0 0 0 3 8 6 11
162 วัดย่านอ่างทอง (นิยมประมุข) 0 0 0 0 0 3 3 1 6
163 วัดประดู่โลกเชษฐ์ 0 0 0 0 0 3 3 1 6
164 ชุมชนวัดกำแพง 0 0 0 0 0 3 2 2 5
165 วัดบันลือธรรม 0 0 0 0 0 3 1 3 4
166 วัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา) 0 0 0 0 0 2 3 0 5
167 วัดบันไดช้าง (เทียบประดิษฐ์วิทยาคาร) 0 0 0 0 0 1 5 1 6
168 วัดนาคู (จันทศึกษาคาร) 0 0 0 0 0 1 2 0 3
169 วัดน้ำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต) 0 0 0 0 0 1 1 3 2
170 วัดศรีโพธิ์ (เริงทรัพย์วิทยาคาร) 0 0 0 0 0 1 1 0 2
171 วัดโพธิ์ (บางบาล) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
172 วัดบุญกันนาวาส 0 0 0 0 0 0 3 1 3
173 องค์การบริหารส่วนตำบลรางจระเข้(เจ้าคุณเชิด อุปถัมภ์) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
174 วัดบางบาล 0 0 0 0 0 0 1 0 1
175 ฐานชีวา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 174 166 167 507 952 881 867 633 2,700