สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดบ้านสร้าง 17 17 8 42 42 19 12 11 73
2 มาลาอีสงเคราะห์ 8 3 4 15 22 9 7 6 38
3 เชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์) 7 9 5 21 25 21 14 11 60
4 วัดสุคนธาราม 7 5 4 16 17 8 8 2 33
5 วัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) 7 3 3 13 17 9 6 5 32
6 วัดชุมพลนิกายาราม 6 7 5 18 24 26 15 15 65
7 ปัณณวิชญ์ 6 4 4 14 22 7 7 5 36
8 ไตรราชวิทยา 6 4 3 13 14 5 9 6 28
9 วัดราษฎร์บำรุง 6 4 0 10 13 4 6 3 23
10 ปราสาททองวิทยา 6 2 0 8 14 10 7 8 31
11 เทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) 5 5 5 15 19 10 2 2 31
12 วัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา) 5 4 2 11 16 13 5 11 34
13 วัดลาดประทุมคงคาราม 5 3 4 12 12 12 5 2 29
14 วัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) 5 2 4 11 22 7 4 2 33
15 เซนต์เทเรซาแสงทอง 5 1 2 8 16 15 13 7 44
16 วัดโสภณเจติการาม 5 1 1 7 7 9 3 6 19
17 วัดม่วงหวาน (ส่วน กระบวนยุทธ ประชาสรรค์) 5 1 0 6 12 7 8 7 27
18 เสริมมิตรวิทยา 4 8 3 15 22 14 9 7 45
19 วัดไชยภูมิ 4 4 4 12 23 12 10 8 45
20 วัดธรรมนาวา 3 4 6 13 15 17 10 10 42
21 วัดตาลานเหนือ (สัตบุศย์สมบูรณ์) 3 4 1 8 11 2 2 1 15
22 ไทยรัฐวิทยา ๒ (วัดช้างใหญ่) 3 3 4 10 15 18 12 8 45
23 ศรีบางไทร 3 2 2 7 12 2 3 1 17
24 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 3 0 1 4 7 9 9 3 25
25 บ้านแถววิทยาคาร 3 0 1 4 6 4 0 2 10
26 เทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์) 2 5 4 11 17 9 12 8 38
27 วัดคู้สลอด 2 4 2 8 12 4 11 3 27
28 ราษฎร์นิรมิตร 2 3 5 10 17 6 11 6 34
29 ประสาทวิทย์ 2 2 2 6 11 12 7 4 30
30 วัดวังชะโด 2 2 0 4 8 3 2 1 13
31 วัดป่าคาเจริญวิทยา 2 2 0 4 5 3 5 4 13
32 เซนต์แมรี 2 1 4 7 14 14 11 6 39
33 วัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร) 2 1 3 6 8 5 11 10 24
34 วัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร) 2 1 1 4 13 4 5 3 22
35 วัดเทพมงคล (ควรสงวนราษฎร์อุปถัมภ์) 2 1 1 4 9 10 9 3 28
36 วัดเชิงเลน 2 1 0 3 8 4 9 3 21
37 วัดดอนลาน (มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์) 2 0 3 5 5 8 9 5 22
38 วัดขวิด (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 123) 2 0 2 4 11 8 6 4 25
39 เซนต์แอนโทนีบางปะอิน 2 0 2 4 8 9 10 9 27
40 วัดหัวเวียง (เขมสุทธิวิทยาคาร) 2 0 1 3 9 9 6 7 24
41 วัดสามเพลง 2 0 1 3 8 6 4 6 18
42 ลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ) 2 0 1 3 6 9 5 5 20
43 คชเวกวิทยา 2 0 1 3 4 3 2 2 9
44 บ้านบางกระสั้น 2 0 0 2 5 4 5 8 14
45 วัดจรเข้ไล่ 1 3 3 7 11 16 11 1 38
46 วัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา) 1 3 1 5 8 8 5 6 21
47 วัดกระแชง "จันทไพโรจน์วิทยา" 1 3 0 4 7 10 7 4 24
48 วัดมฤคทายวัน 1 2 3 6 11 2 5 8 18
49 เซนต์จอห์น บัปติสต์ 1 2 2 5 10 3 8 7 21
50 วัดบ้านแค 1 2 0 3 8 2 5 3 15
51 วัดตรีพาราสีมาเขต 1 2 0 3 5 3 1 3 9
52 วัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์) 1 2 0 3 4 3 2 2 9
53 วัดบางเคียน 1 1 2 4 10 5 5 4 20
54 วัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) 1 1 2 4 6 9 9 6 24
55 วัดขนอนบ้านกรด 1 1 2 4 4 11 12 8 27
56 วัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์) 1 1 1 3 9 7 6 2 22
57 วัดเจ้าเจ็ดใน 1 1 1 3 5 5 8 6 18
58 วัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์) 1 1 0 2 6 4 6 5 16
59 คู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์) 1 1 0 2 6 1 5 0 12
60 ตรีภัทร 1 1 0 2 1 0 4 1 5
61 วัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์) 1 0 4 5 8 7 0 2 15
62 วัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร) 1 0 2 3 8 3 5 4 16
63 วัดฤกษ์บุญมี 1 0 2 3 4 3 2 3 9
64 วัดบางซ้ายใน 1 0 1 2 6 6 3 6 15
65 วัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์) 1 0 1 2 3 7 0 4 10
66 เทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ) 1 0 1 2 3 2 9 5 14
67 วัดกลาง (ประมวญราษฎร์บำรุงวิทย์) 1 0 1 2 2 6 3 0 11
68 จรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57) 1 0 1 2 2 2 1 3 5
69 วัดแจ้ง 1 0 1 2 1 1 4 0 6
70 วัดโพธิ์ 1 0 0 1 5 5 5 5 15
71 วัดปทุมวัน (โสนิกรประชาอนุสรณ์) 1 0 0 1 3 5 5 3 13
72 วัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา) 1 0 0 1 2 4 3 0 9
73 ไทยรัฐวิทยา ๓ (วัดบางไทร) 1 0 0 1 1 7 9 6 17
74 วัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์) 1 0 0 1 1 3 2 4 6
75 วัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา) 1 0 0 1 1 0 2 5 3
76 วัดบ้านแพน "ศรีรัตนานุกูล" 0 3 2 5 8 9 12 9 29
77 รอซีดี 0 3 1 4 5 7 1 1 13
78 สอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) 0 2 2 4 3 8 2 6 13
79 เอกอโยธยา 0 2 1 3 6 10 5 7 21
80 วัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) 0 2 0 2 4 7 6 1 17
81 วัดดอนพัฒนาราม 0 2 0 2 4 5 2 1 11
82 วัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร) 0 2 0 2 3 4 2 0 9
83 วัดรางจระเข้ 0 2 0 2 2 1 2 1 5
84 วัดโบสถ์สมพรชัย 0 1 2 3 6 14 12 4 32
85 วัดเปรมปรีชา 0 1 2 3 5 10 7 9 22
86 เทพประสิทธิ์วิทยา 0 1 1 2 7 5 2 4 14
87 ราษฎร์ศุภประดิษฐ์ 0 1 1 2 7 4 1 2 12
88 เสนาบดี 0 1 1 2 6 11 5 5 22
89 วัดโพธิ์แตงใต้ "ปัญญานุวัตรวิทยา" 0 1 1 2 4 4 3 0 11
90 รุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์ 0 1 1 2 3 4 6 4 13
91 วัดกระโดงทอง (พิบูลประสิทธิ์) 0 1 1 2 3 3 5 6 11
92 วัดทางยาว 0 1 1 2 2 10 4 9 16
93 วัดอินทอารี (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 289) 0 1 1 2 2 4 9 8 15
94 วัดเจ้าแปดทรงไตรย์ 0 1 1 2 2 2 2 1 6
95 เจ้าฟ้าสร้าง 0 1 0 1 4 8 11 6 23
96 วัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา) 0 1 0 1 4 0 6 7 10
97 ชุมชนวัดบางซ้ายนอก 0 1 0 1 3 5 10 3 18
98 วัดไทรโสภณ 0 1 0 1 3 1 3 1 7
99 หงสประภาสประสิทธิ์ 0 1 0 1 2 2 5 3 9
100 วัดสามตุ่ม 0 1 0 1 2 2 2 1 6
101 ประชากรรังสฤษฏ์ 0 1 0 1 1 2 2 4 5
102 วัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร) 0 0 2 2 8 2 6 7 16
103 คอตัน 0 0 2 2 5 1 5 1 11
104 วัดโคกทอง (บวรวิทยา) 0 0 2 2 1 10 15 7 26
105 ไตรอรุณศึกษา 0 0 2 2 1 2 0 0 3
106 ราษฎร์บำรุงศิลป์ 0 0 1 1 10 6 9 12 25
107 ลาดงาวิทยาคม (ปลั่ง ฤกษ์จารี) 0 0 1 1 6 9 3 2 18
108 วิทยานนท์ 0 0 1 1 5 1 2 1 8
109 โคกตาพรหม 0 0 1 1 4 5 8 5 17
110 วัดยม (เครือวรศรราษฎร์บำรุง) 0 0 1 1 3 5 6 5 14
111 วัดสุทธิรุจิราราม 0 0 1 1 3 4 9 4 16
112 อุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์ 0 0 1 1 3 1 4 2 8
113 วัดเศวตศิลาราม 0 0 1 1 3 1 2 0 6
114 วัดอนุกุญชราราม 0 0 1 1 2 7 8 1 17
115 เทศบาลวัดสามกอ 0 0 1 1 2 1 7 6 10
116 วัดปราสาททอง 0 0 1 1 2 1 2 1 5
117 วัดสุนทราราม 0 0 1 1 1 5 9 10 15
118 วัดลาดระโหง 0 0 1 1 1 5 1 2 7
119 วัดทำเลไทยโปรดสัตว์ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
120 วัดสามเรือน 0 0 1 1 0 3 1 0 4
121 บ้านเชียงรากน้อย 0 0 0 0 6 6 9 4 21
122 วัดไผ่ล้อม 0 0 0 0 6 1 4 0 11
123 วัดแก้วสุวรรณ 0 0 0 0 5 2 6 7 13
124 วัดปิ่นแก้ว 0 0 0 0 4 6 8 4 18
125 บ้านพลับ (วิสุทธิวังราช) 0 0 0 0 4 4 9 9 17
126 วัดใหม่ต้านทาน 0 0 0 0 4 2 4 0 10
127 ชายนาพัฒนา (สำเนียง สนิทอุปถัมภ์) 0 0 0 0 4 2 2 1 8
128 วัดไม้ตราสมาชิการาม 0 0 0 0 4 2 1 2 7
129 วัดสุทธาวาส 0 0 0 0 3 5 4 2 12
130 ราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 3 4 4 1 11
131 จุฬาราษฎร์วิทยา 0 0 0 0 3 3 1 0 7
132 วัดใหม่หนองคต (ราษฎร์แต่งตั้ง) 0 0 0 0 3 2 2 0 7
133 วัดทำใหม่ 0 0 0 0 3 1 0 0 4
134 วัดนาคสโมสร (โบราณญาณบำรุง) 0 0 0 0 2 9 6 3 17
135 บางไทร 0 0 0 0 2 5 2 2 9
136 วัดโบสถ์ 0 0 0 0 2 5 2 1 9
137 วัดกอไผ่ (ปฏิพัทธ์สหราษฎร์) 0 0 0 0 2 4 7 1 13
138 วัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษาคาร) 0 0 0 0 2 4 4 4 10
139 สินสังวาลย์อุทิศ 0 0 0 0 2 4 4 4 10
140 สัตตปทุมบำรุง 0 0 0 0 2 3 6 2 11
141 วัดอู่ตะเภา 0 0 0 0 2 3 4 2 9
142 วัดไทรน้อย 0 0 0 0 2 3 2 6 7
143 วัดโบสถ์ (ศุภพิทยาคาร) 0 0 0 0 2 3 2 0 7
144 วัดตลาด (อุดมวิทยา) 0 0 0 0 2 3 0 0 5
145 วัดศิริสุขาราม 0 0 0 0 2 2 4 2 8
146 วัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร) 0 0 0 0 2 0 1 0 3
147 อนุบาลศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 0 0 0 0 2 0 0 0 2
148 วัดสนามไชย 0 0 0 0 1 5 4 3 10
149 วัดหลักชัย (ประชาบรรลือฤทธิ์) 0 0 0 0 1 4 8 9 13
150 วัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์) 0 0 0 0 1 4 3 2 8
151 วัดตะกู (เมตตาชนูปการ) 0 0 0 0 1 4 2 0 7
152 วัดสง่างาม 0 0 0 0 1 3 6 3 10
153 วัดท่าดินแดง 0 0 0 0 1 3 5 2 9
154 วัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์) 0 0 0 0 1 3 4 2 8
155 วัดบางกะทิง (พิศิษฐ์วิทยา) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
156 วัดโคก (ภู่พิพัฒน์บำเพ็ญ) 0 0 0 0 1 0 4 1 5
157 วัดโพธิ์เผือก 0 0 0 0 1 0 1 0 2
158 วัดขุนจ่าธรรมาราม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
159 วัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล) 0 0 0 0 0 4 3 5 7
160 เทศบาลวัดเจ้าเจ็ดนอก 0 0 0 0 0 4 2 0 6
161 วัดราษฎร์นิยม (นิติเกษตรบำรุง) 0 0 0 0 0 3 8 6 11
162 วัดย่านอ่างทอง (นิยมประมุข) 0 0 0 0 0 3 3 1 6
163 วัดประดู่โลกเชษฐ์ 0 0 0 0 0 3 3 1 6
164 ชุมชนวัดกำแพง 0 0 0 0 0 3 2 2 5
165 วัดบันลือธรรม 0 0 0 0 0 3 1 3 4
166 วัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา) 0 0 0 0 0 2 3 0 5
167 วัดบันไดช้าง (เทียบประดิษฐ์วิทยาคาร) 0 0 0 0 0 1 5 1 6
168 วัดนาคู (จันทศึกษาคาร) 0 0 0 0 0 1 2 0 3
169 วัดน้ำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต) 0 0 0 0 0 1 1 3 2
170 วัดศรีโพธิ์ (เริงทรัพย์วิทยาคาร) 0 0 0 0 0 1 1 0 2
171 วัดโพธิ์ (บางบาล) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
172 วัดบุญกันนาวาส 0 0 0 0 0 0 3 1 3
173 องค์การบริหารส่วนตำบลรางจระเข้(เจ้าคุณเชิด อุปถัมภ์) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
174 วัดบางบาล 0 0 0 0 0 0 1 0 1
175 ฐานชีวา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 206 186 182 574 1,017 905 876 633 2,798