สรุปเหรียญรางวัล สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดบ้านสร้าง 36 17 11 11 64
2 วัดไชยภูมิ 23 12 10 8 45
3 เสริมมิตรวิทยา 22 14 9 7 45
4 ปัณณวิชญ์ 22 7 7 5 36
5 วัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) 22 7 4 2 33
6 วัดชุมพลนิกายาราม 20 25 12 15 57
7 เทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) 19 10 2 2 31
8 มาลาอีสงเคราะห์ 19 9 7 6 35
9 เชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์) 17 20 13 11 50
10 เทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์) 17 9 12 8 38
11 เซนต์เทเรซาแสงทอง 16 15 13 7 44
12 ราษฎร์นิรมิตร 16 6 11 6 33
13 ไทยรัฐวิทยา ๒ (วัดช้างใหญ่) 15 18 12 8 45
14 วัดธรรมนาวา 15 17 10 10 42
15 วัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) 15 8 6 5 29
16 เซนต์แมรี 14 14 11 6 39
17 วัดสุคนธาราม 14 8 8 2 30
18 ไตรราชวิทยา 14 5 9 6 28
19 ปราสาททองวิทยา 13 8 6 8 27
20 วัดราษฎร์บำรุง 13 4 6 3 23
21 วัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร) 13 4 5 3 22
22 วัดม่วงหวาน (ส่วน กระบวนยุทธ ประชาสรรค์) 12 7 8 7 27
23 วัดคู้สลอด 12 4 11 3 27
24 วัดจรเข้ไล่ 11 16 11 1 38
25 ประสาทวิทย์ 11 12 7 4 30
26 วัดมฤคทายวัน 11 2 5 8 18
27 วัดตาลานเหนือ (สัตบุศย์สมบูรณ์) 11 2 2 1 15
28 วัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา) 10 13 5 11 28
29 วัดลาดประทุมคงคาราม 10 10 5 2 25
30 ราษฎร์บำรุงศิลป์ 10 6 9 12 25
31 วัดบางเคียน 10 5 5 4 20
32 เซนต์จอห์น บัปติสต์ 10 3 8 7 21
33 วัดหัวเวียง (เขมสุทธิวิทยาคาร) 9 9 6 7 24
34 วัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์) 9 7 6 2 22
35 ศรีบางไทร 9 2 3 1 14
36 เซนต์แอนโทนีบางปะอิน 8 9 10 9 27
37 วัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา) 8 8 5 6 21
38 วัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์) 8 7 0 2 15
39 วัดสามเพลง 8 6 4 6 18
40 วัดเชิงเลน 8 3 9 3 20
41 วัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร) 8 3 5 4 16
42 วัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร) 8 2 6 7 16
43 วัดบ้านแค 8 2 5 3 15
44 วัดกระแชง "จันทไพโรจน์วิทยา" 7 10 7 4 24
45 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 7 9 9 3 25
46 วัดเทพมงคล (ควรสงวนราษฎร์อุปถัมภ์) 7 9 9 3 25
47 วัดโสภณเจติการาม 7 9 3 6 19
48 วัดบ้านแพน "ศรีรัตนานุกูล" 7 8 10 9 25
49 วัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร) 7 5 11 10 23
50 เทพประสิทธิ์วิทยา 7 5 2 4 14
51 ราษฎร์ศุภประดิษฐ์ 7 4 1 2 12
52 วัดวังชะโด 7 3 2 1 12
53 วัดโบสถ์สมพรชัย 6 14 12 4 32
54 เสนาบดี 6 11 5 5 22
55 เอกอโยธยา 6 10 5 7 21
56 ลาดงาวิทยาคม (ปลั่ง ฤกษ์จารี) 6 9 3 2 18
57 บ้านเชียงรากน้อย 6 6 8 4 20
58 วัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์) 6 4 6 5 16
59 คู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์) 6 1 5 0 12
60 วัดเปรมปรีชา 5 10 7 9 22
61 วัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) 5 9 9 6 23
62 วัดดอนลาน (มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์) 5 8 9 5 22
63 วัดขวิด (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 123) 5 8 6 4 19
64 ลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ) 5 8 5 5 18
65 รอซีดี 5 6 1 1 12
66 วัดเจ้าเจ็ดใน 5 5 8 6 18
67 วัดโพธิ์ 5 5 5 5 15
68 วัดบางซ้ายใน 5 5 3 6 13
69 บ้านบางกระสั้น 5 4 5 8 14
70 บ้านแถววิทยาคาร 5 4 0 2 9
71 วัดป่าคาเจริญวิทยา 5 3 5 4 13
72 วัดตรีพาราสีมาเขต 5 3 1 3 9
73 วัดแก้วสุวรรณ 5 2 6 7 13
74 วัดไผ่ล้อม 5 1 4 0 10
75 วิทยานนท์ 5 1 2 1 8
76 วัดขนอนบ้านกรด 4 11 12 8 27
77 เจ้าฟ้าสร้าง 4 8 11 6 23
78 วัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) 4 7 6 1 17
79 วัดปิ่นแก้ว 4 6 8 4 18
80 วัดดอนพัฒนาราม 4 5 2 1 11
81 บ้านพลับ (วิสุทธิวังราช) 4 4 9 9 17
82 วัดฤกษ์บุญมี 4 3 2 3 9
83 คชเวกวิทยา 4 3 2 2 9
84 วัดใหม่ต้านทาน 4 2 4 0 10
85 วัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์) 4 2 2 2 8
86 วัดไม้ตราสมาชิการาม 4 2 1 2 7
87 วัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา) 4 0 6 7 10
88 วัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์) 3 7 0 4 10
89 ชุมชนวัดบางซ้ายนอก 3 5 10 3 18
90 วัดปทุมวัน (โสนิกรประชาอนุสรณ์) 3 5 5 3 13
91 วัดสุทธาวาส 3 5 4 2 12
92 รุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์ 3 4 6 4 13
93 ราษฎร์บำรุง 3 4 4 1 11
94 วัดโพธิ์แตงใต้ "ปัญญานุวัตรวิทยา" 3 4 3 0 10
95 วัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร) 3 4 2 0 9
96 วัดสุทธิรุจิราราม 3 3 9 4 15
97 วัดกระโดงทอง (พิบูลประสิทธิ์) 3 3 5 6 11
98 จุฬาราษฎร์วิทยา 3 3 1 0 7
99 เทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ) 3 2 9 5 14
100 ชายนาพัฒนา (สำเนียง สนิทอุปถัมภ์) 3 2 2 1 7
101 วัดใหม่หนองคต (ราษฎร์แต่งตั้ง) 3 2 2 0 7
102 คอตัน 3 1 5 1 9
103 อุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์ 3 1 4 2 8
104 วัดเศวตศิลาราม 3 1 2 0 6
105 วัดทำใหม่ 3 1 0 0 4
106 วัดนาคสโมสร (โบราณญาณบำรุง) 2 9 6 3 17
107 วัดทางยาว 2 8 4 9 14
108 วัดอนุกุญชราราม 2 7 8 1 17
109 วัดกลาง (ประมวญราษฎร์บำรุงวิทย์) 2 6 3 0 11
110 โคกตาพรหม 2 5 8 5 15
111 วัดยม (เครือวรศรราษฎร์บำรุง) 2 5 6 5 13
112 สอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) 2 5 2 6 9
113 บางไทร 2 5 2 2 9
114 วัดโบสถ์ 2 5 2 1 9
115 วัดอินทอารี (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 289) 2 4 9 8 15
116 วัดกอไผ่ (ปฏิพัทธ์สหราษฎร์) 2 4 7 1 13
117 วัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษาคาร) 2 4 4 4 10
118 สินสังวาลย์อุทิศ 2 4 4 4 10
119 วัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา) 2 4 3 0 9
120 สัตตปทุมบำรุง 2 3 6 2 11
121 วัดอู่ตะเภา 2 3 4 2 9
122 วัดไทรน้อย 2 3 2 6 7
123 วัดโบสถ์ (ศุภพิทยาคาร) 2 3 2 0 7
124 วัดตลาด (อุดมวิทยา) 2 3 0 0 5
125 หงสประภาสประสิทธิ์ 2 2 5 3 9
126 วัดศิริสุขาราม 2 2 4 2 8
127 วัดเจ้าแปดทรงไตรย์ 2 2 2 1 6
128 วัดสามตุ่ม 2 2 2 1 6
129 จรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57) 2 2 1 3 5
130 เทศบาลวัดสามกอ 2 1 7 6 10
131 วัดไทรโสภณ 2 1 3 1 6
132 วัดปราสาททอง 2 1 2 1 5
133 วัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร) 2 0 1 0 3
134 อนุบาลศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 2 0 0 0 2
135 วัดโคกทอง (บวรวิทยา) 1 9 15 7 25
136 ไทยรัฐวิทยา ๓ (วัดบางไทร) 1 6 9 6 16
137 วัดสุนทราราม 1 5 9 10 15
138 วัดสนามไชย 1 5 4 3 10
139 วัดลาดระโหง 1 5 1 2 7
140 วัดหลักชัย (ประชาบรรลือฤทธิ์) 1 4 8 9 13
141 วัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์) 1 4 3 2 8
142 วัดตะกู (เมตตาชนูปการ) 1 4 2 0 7
143 วัดสง่างาม 1 3 6 3 10
144 วัดท่าดินแดง 1 3 5 2 9
145 วัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์) 1 3 4 2 8
146 วัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์) 1 3 2 4 6
147 ประชากรรังสฤษฏ์ 1 2 2 4 5
148 ไตรอรุณศึกษา 1 2 0 0 3
149 วัดแจ้ง 1 1 4 0 6
150 วัดรางจระเข้ 1 1 2 1 4
151 วัดบางกะทิง (พิศิษฐ์วิทยา) 1 1 0 0 2
152 ตรีภัทร 1 0 4 1 5
153 วัดโคก (ภู่พิพัฒน์บำเพ็ญ) 1 0 4 1 5
154 วัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา) 1 0 2 5 3
155 วัดโพธิ์เผือก 1 0 1 0 2
156 วัดทำเลไทยโปรดสัตว์ 1 0 0 0 1
157 วัดขุนจ่าธรรมาราม 1 0 0 0 1
158 วัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล) 0 4 3 5 7
159 เทศบาลวัดเจ้าเจ็ดนอก 0 4 2 0 6
160 วัดราษฎร์นิยม (นิติเกษตรบำรุง) 0 3 8 6 11
161 วัดย่านอ่างทอง (นิยมประมุข) 0 3 3 1 6
162 วัดประดู่โลกเชษฐ์ 0 3 3 1 6
163 ชุมชนวัดกำแพง 0 3 2 2 5
164 วัดบันลือธรรม 0 3 1 3 4
165 วัดสามเรือน 0 3 1 0 4
166 วัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา) 0 2 3 0 5
167 วัดบันไดช้าง (เทียบประดิษฐ์วิทยาคาร) 0 1 5 1 6
168 วัดนาคู (จันทศึกษาคาร) 0 1 2 0 3
169 วัดน้ำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต) 0 1 1 3 2
170 วัดศรีโพธิ์ (เริงทรัพย์วิทยาคาร) 0 1 1 0 2
171 วัดโพธิ์ (บางบาล) 0 1 0 0 1
172 วัดบุญกันนาวาส 0 0 3 1 3
173 องค์การบริหารส่วนตำบลรางจระเข้(เจ้าคุณเชิด อุปถัมภ์) 0 0 1 0 1
174 วัดบางบาล 0 0 1 0 1
175 ฐานชีวา 0 0 0 0 0
รวม 952 881 867 633 3,333