หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนคชเวกวิทยา 14 21 16
2 003 โรงเรียนคอตัน 14 25 22
3 004 โรงเรียนคู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์) 16 34 26
4 006 โรงเรียนจรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57) 15 24 18
5 007 โรงเรียนจุฬาราษฎร์วิทยา 9 19 9
6 009 โรงเรียนชายนาพัฒนา (สำเนียง สนิทอุปถัมภ์) 9 18 13
7 010 โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง 13 29 22
8 011 โรงเรียนชุมชนวัดบางซ้ายนอก 24 52 28
9 028 โรงเรียนบางไทร 12 27 21
10 031 โรงเรียนบ้านบางกระสั้น 24 46 35
11 032 โรงเรียนบ้านบางพลี (บุศย์บูรณะ) 0 0 0
12 033 โรงเรียนบ้านพลับ (วิสุทธิวังราช) 30 54 33
13 029 โรงเรียนบ้านเชียงรากน้อย 25 54 37
14 030 โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร 17 30 26
15 034 โรงเรียนประชากรรังสฤษฏ์ 10 16 12
16 036 โรงเรียนประสิทธิ์วิทยา 0 0 0
17 037 โรงเรียนปราสาททองวิทยา 40 82 57
18 040 โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ 58 120 90
19 041 โรงเรียนรอซีดี 14 37 24
20 042 โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร 41 89 63
21 043 โรงเรียนราษฎร์บำรุง 12 36 18
22 045 โรงเรียนราษฎร์ศุภประดิษฐ์ 18 40 30
23 046 โรงเรียนรุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์ 29 61 44
24 047 โรงเรียนลาดงาวิทยาคม (ปลั่ง ฤกษ์จารี) 24 44 37
25 048 โรงเรียนลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ) 28 45 36
26 049 โรงเรียนวัดกระแชง "จันทไพโรจน์วิทยา" 30 55 37
27 050 โรงเรียนวัดกระโดงทอง (พิบูลประสิทธิ์) 21 39 30
28 051 โรงเรียนวัดกลาง (ประมวญราษฎร์บำรุงวิทย์) 13 22 19
29 052 โรงเรียนวัดกลางคลองวัฒนาราม 0 0 0
30 053 โรงเรียนวัดกอไผ่ (ปฏิพัทธ์สหราษฎร์) 14 24 20
31 056 โรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด 37 66 52
32 057 โรงเรียนวัดขวิด (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 123) 32 48 43
33 058 โรงเรียนวัดขุนจ่าธรรมาราม 1 2 2
34 059 โรงเรียนวัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์) 13 18 16
35 060 โรงเรียนวัดคู้สลอด 41 72 56
36 063 โรงเรียนวัดจรเข้ไล่ 42 82 60
37 064 โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์) 17 36 20
38 068 โรงเรียนวัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล) 12 15 15
39 070 โรงเรียนวัดชีปะขาว "รัฐราษฎร์บูรณะ" 0 0 0
40 071 โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 81 205 124
41 069 โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) 31 55 34
42 075 โรงเรียนวัดดอนพัฒนาราม 14 32 16
43 076 โรงเรียนวัดดอนลาน (มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์) 51 85 59
44 077 โรงเรียนวัดตรีพาราสีมาเขต 15 27 17
45 078 โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) 5 32 9
46 079 โรงเรียนวัดตะกู (เมตตาชนูปการ) 7 14 9
47 081 โรงเรียนวัดตาลานเหนือ (สัตบุศย์สมบูรณ์) 17 39 27
48 080 โรงเรียนวัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา) 12 23 12
49 082 โรงเรียนวัดทางยาว 28 81 33
50 083 โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์) 24 48 38
51 086 โรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์ 1 1 1
52 087 โรงเรียนวัดทำใหม่ 4 13 9
53 084 โรงเรียนวัดท่าซุงทักษิณาราม (เอิบ มหาเดชน์ อุปถัมภ์) 0 0 0
54 085 โรงเรียนวัดท่าดินแดง 12 20 15
55 091 โรงเรียนวัดธรรมนาวา 55 116 76
56 092 โรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์) 12 25 20
57 093 โรงเรียนวัดนาคสโมสร (โบราณญาณบำรุง) 22 48 34
58 094 โรงเรียนวัดนาคู (จันทศึกษาคาร) 6 14 10
59 095 โรงเรียนวัดน้ำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต) 11 16 15
60 097 โรงเรียนวัดบันลือธรรม 11 18 11
61 096 โรงเรียนวัดบันไดช้าง (เทียบประดิษฐ์วิทยาคาร) 8 11 10
62 098 โรงเรียนวัดบางกะทิง (พิศิษฐ์วิทยา) 3 7 3
63 100 โรงเรียนวัดบางซ้ายใน 22 44 33
64 101 โรงเรียนวัดบางบาล 1 1 1
65 099 โรงเรียนวัดบางเคียน 25 40 25
66 108 โรงเรียนวัดบุญกันนาวาส 4 8 7
67 102 โรงเรียนวัดบ้านกลิ้ง 0 0 0
68 105 โรงเรียนวัดบ้านสร้าง 92 211 144
69 106 โรงเรียนวัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา) 30 81 51
70 107 โรงเรียนวัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร) 13 24 19
71 103 โรงเรียนวัดบ้านแค 19 56 34
72 104 โรงเรียนวัดบ้านแพน "ศรีรัตนานุกูล" 42 99 68
73 113 โรงเรียนวัดปทุมวัน (โสนิกรประชาอนุสรณ์) 17 28 18
74 114 โรงเรียนวัดประดู่โลกเชษฐ์ 8 15 8
75 115 โรงเรียนวัดปราสาททอง 7 15 7
76 117 โรงเรียนวัดปิ่นแก้ว 24 39 25
77 121 โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) 41 105 66
78 128 โรงเรียนวัดมฤคทายวัน 33 55 41
79 129 โรงเรียนวัดม่วงหวาน (ส่วน กระบวนยุทธ ประชาสรรค์) 36 77 43
80 131 โรงเรียนวัดยม (เครือวรศรราษฎร์บำรุง) 21 39 24
81 132 โรงเรียนวัดย่านอ่างทอง (นิยมประมุข) 9 17 14
82 133 โรงเรียนวัดรางจระเข้ 6 11 8
83 134 โรงเรียนวัดราษฎร์นิยม (นิติเกษตรบำรุง) 20 31 24
84 135 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 27 47 37
85 136 โรงเรียนวัดราษฎร์ปุณณาราม 0 0 0
86 137 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 31 62 48
87 138 โรงเรียนวัดฤกษ์บุญมี 15 27 20
88 139 โรงเรียนวัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษาคาร) 20 35 29
89 140 โรงเรียนวัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร) 29 61 44
90 141 โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร) 34 58 37
91 142 โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา) 46 99 71
92 143 โรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม 33 100 49
93 144 โรงเรียนวัดลาดระโหง 11 39 21
94 145 โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) 46 102 71
95 146 โรงเรียนวัดวังชะโด 17 58 29
96 148 โรงเรียนวัดศรีโพธิ์ (เริงทรัพย์วิทยาคาร) 2 2 2
97 149 โรงเรียนวัดศิริสุขาราม 11 20 17
98 151 โรงเรียนวัดสง่างาม 14 26 23
99 152 โรงเรียนวัดสนามไชย 20 35 30
100 153 โรงเรียนวัดสามตุ่ม 11 17 13
101 154 โรงเรียนวัดสามเพลง 28 55 41
102 155 โรงเรียนวัดสามเรือน 7 15 12
103 156 โรงเรียนวัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา) 6 15 12
104 157 โรงเรียนวัดสุคนธาราม 35 70 50
105 158 โรงเรียนวัดสุทธาวาส 15 32 24
106 159 โรงเรียนวัดสุทธิรุจิราราม 22 41 27
107 160 โรงเรียนวัดสุนทราราม 25 42 36
108 162 โรงเรียนวัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์) 27 53 42
109 163 โรงเรียนวัดหนองลำเจียก 0 0 0
110 165 โรงเรียนวัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์) 17 28 17
111 164 โรงเรียนวัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา) 19 38 29
112 166 โรงเรียนวัดหลักชัย (ประชาบรรลือฤทธิ์) 23 38 32
113 167 โรงเรียนวัดหัวเวียง (เขมสุทธิวิทยาคาร) 39 116 50
114 171 โรงเรียนวัดอนุกุญชราราม 19 28 21
115 172 โรงเรียนวัดอมฤต (สิทธิประสิทธิ์) 0 0 0
116 173 โรงเรียนวัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์) 11 16 14
117 174 โรงเรียนวัดอินทอารี (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 289) 35 50 44
118 175 โรงเรียนวัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร) 24 39 34
119 176 โรงเรียนวัดอู่ตะเภา 12 22 16
120 065 โรงเรียนวัดเจ้าเจ็ดใน 30 73 48
121 066 โรงเรียนวัดเจ้าแปดทรงไตรย์ 7 18 9
122 072 โรงเรียนวัดเชิงท่า 0 0 0
123 073 โรงเรียนวัดเชิงเลน 27 71 44
124 088 โรงเรียนวัดเทพมงคล (ควรสงวนราษฎร์อุปถัมภ์) 34 77 43
125 118 โรงเรียนวัดเปรมปรีชา 35 54 41
126 150 โรงเรียนวัดเศวตศิลาราม 12 31 21
127 054 โรงเรียนวัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์) 15 26 22
128 055 โรงเรียนวัดแก้วสุวรรณ 21 42 32
129 067 โรงเรียนวัดแจ้ง 6 12 9
130 061 โรงเรียนวัดโคก (ภู่พิพัฒน์บำเพ็ญ) 6 8 6
131 062 โรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา) 37 80 52
132 111 โรงเรียนวัดโบสถ์ 10 19 10
133 109 โรงเรียนวัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) 19 41 33
134 110 โรงเรียนวัดโบสถ์ (ศุภพิทยาคาร) 9 17 12
135 112 โรงเรียนวัดโบสถ์สมพรชัย 38 55 43
136 127 โรงเรียนวัดโพธิ์ 20 44 33
137 123 โรงเรียนวัดโพธิ์ (บางบาล) 1 3 1
138 124 โรงเรียนวัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร) 28 61 38
139 122 โรงเรียนวัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร) 5 22 10
140 126 โรงเรียนวัดโพธิ์เผือก 3 5 5
141 125 โรงเรียนวัดโพธิ์แตงใต้ "ปัญญานุวัตรวิทยา" 11 34 23
142 161 โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม 30 89 49
143 168 โรงเรียนวัดใหม่ (ประพิตรประชาคาร) 0 0 0
144 169 โรงเรียนวัดใหม่ต้านทาน 17 44 27
145 170 โรงเรียนวัดใหม่หนองคต (ราษฎร์แต่งตั้ง) 11 19 11
146 074 โรงเรียนวัดไชยภูมิ 57 116 80
147 089 โรงเรียนวัดไทรน้อย 14 23 20
148 090 โรงเรียนวัดไทรโสภณ 8 20 11
149 120 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 13 23 20
150 119 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา) 12 21 18
151 130 โรงเรียนวัดไม้ตราสมาชิการาม 12 22 12
152 177 โรงเรียนวััดเทพสนทวารี 0 0 0
153 178 โรงเรียนวิทยานนท์ 9 18 12
154 179 โรงเรียนศรีบางไทร 19 39 31
155 180 โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) 23 46 37
156 181 โรงเรียนสัตตปทุมบำรุง 15 26 21
157 182 โรงเรียนสามัคคีวิทยา 0 0 0
158 183 โรงเรียนสินสังวาลย์อุทิศ 15 27 20
159 187 โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ 16 26 16
160 189 โรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์ 15 57 19
161 008 โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง 30 59 36
162 012 โรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์) 76 150 90
163 185 โรงเรียนเสริมปัญญา (ไวยกัญญาอนุเคราะห์) 0 0 0
164 005 โรงเรียนโคกตาพรหม 22 49 33
165 026 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒ (วัดช้างใหญ่) 65 135 97
166 027 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓ (วัดบางไทร) 26 44 33
167 191 โรงเรียนฐานชีวา 14 23 21
168 017 โรงเรียนตรีภัทร 9 17 10
169 035 โรงเรียนประสาทวิทย์ 34 54 47
170 038 โรงเรียนปัณณวิชญ์ 42 102 74
171 039 โรงเรียนมัธยมผดุงวิทยา 0 0 0
172 044 โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ 40 79 47
173 188 โรงเรียนอนุบาลศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 2 6 4
174 013 โรงเรียนเซนต์จอห์น บัปติสต์ 33 66 38
175 014 โรงเรียนเซนต์เทเรซาแสงทอง 54 102 72
176 015 โรงเรียนเซนต์แมรี 65 130 96
177 016 โรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอิน 37 84 41
178 020 โรงเรียนเทพประสิทธิ์วิทยา 20 36 27
179 186 โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา 59 141 73
180 190 โรงเรียนเอกอโยธยา 32 80 40
181 018 โรงเรียนไตรราชวิทยา 40 74 47
182 019 โรงเรียนไตรอรุณศึกษา 3 10 5
183 002 โรงเรียนคลองจิก 0 0 0
184 116 โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา 19 24 21
185 147 โรงเรียนวัดวิเวกวายุพัด 0 0 0
186 192 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลรางจระเข้(เจ้าคุณเชิด อุปถัมภ์) 10 16 14
187 022 โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ) 22 60 35
188 023 โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์) 51 140 72
189 024 โรงเรียนเทศบาลวัดสามกอ 18 35 20
190 025 โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) 39 72 48
191 021 โรงเรียนเทศบาลวัดเจ้าเจ็ดนอก 6 9 8
192 184 โรงเรียนเสนาบดี 37 76 53
รวม 3965 8176 5512
13688

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายกนก คล้ายมุก โทร.081-8535262 นางพินิจ แสงอรุณ โทร 081-8065701 นายภาณุวัฒน์ ศิริเสนา โทร 094-4155664 นางสาวกุหลาบ สุพัฒฑา โทร 081-9488533
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]