หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวัดบ้านสร้าง 92 42 50% 19 22.62% 12 14.29% 11 13.1% 84
2 โรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์) 76 25 35.21% 21 29.58% 14 19.72% 11 15.49% 71
3 โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 81 24 30% 26 32.5% 15 18.75% 15 18.75% 80
4 โรงเรียนวัดไชยภูมิ 57 23 43.4% 12 22.64% 10 18.87% 8 15.09% 53
5 โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา 59 22 42.31% 14 26.92% 9 17.31% 7 13.46% 52
6 โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ 58 22 50% 9 20.45% 7 15.91% 6 13.64% 44
7 โรงเรียนปัณณวิชญ์ 42 22 53.66% 7 17.07% 7 17.07% 5 12.2% 41
8 โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) 46 22 62.86% 7 20% 4 11.43% 2 5.71% 35
9 โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) 39 19 57.58% 10 30.3% 2 6.06% 2 6.06% 33
10 โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์) 51 17 36.96% 9 19.57% 12 26.09% 8 17.39% 46
11 โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) 41 17 45.95% 9 24.32% 6 16.22% 5 13.51% 37
12 โรงเรียนวัดสุคนธาราม 35 17 48.57% 8 22.86% 8 22.86% 2 5.71% 35
13 โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร 41 17 42.5% 6 15% 11 27.5% 6 15% 40
14 โรงเรียนเซนต์เทเรซาแสงทอง 54 16 31.37% 15 29.41% 13 25.49% 7 13.73% 51
15 โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา) 46 16 35.56% 13 28.89% 5 11.11% 11 24.44% 45
16 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒ (วัดช้างใหญ่) 65 15 28.3% 18 33.96% 12 22.64% 8 15.09% 53
17 โรงเรียนวัดธรรมนาวา 55 15 28.85% 17 32.69% 10 19.23% 10 19.23% 52
18 โรงเรียนเซนต์แมรี 65 14 31.11% 14 31.11% 11 24.44% 6 13.33% 45
19 โรงเรียนปราสาททองวิทยา 40 14 35.9% 10 25.64% 7 17.95% 8 20.51% 39
20 โรงเรียนไตรราชวิทยา 40 14 41.18% 5 14.71% 9 26.47% 6 17.65% 34
21 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 27 13 50% 4 15.38% 6 23.08% 3 11.54% 26
22 โรงเรียนวัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร) 29 13 52% 4 16% 5 20% 3 12% 25
23 โรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม 33 12 38.71% 12 38.71% 5 16.13% 2 6.45% 31
24 โรงเรียนวัดม่วงหวาน (ส่วน กระบวนยุทธ ประชาสรรค์) 36 12 35.29% 7 20.59% 8 23.53% 7 20.59% 34
25 โรงเรียนวัดคู้สลอด 41 12 40% 4 13.33% 11 36.67% 3 10% 30
26 โรงเรียนศรีบางไทร 19 12 66.67% 2 11.11% 3 16.67% 1 5.56% 18
27 โรงเรียนวัดจรเข้ไล่ 42 11 28.21% 16 41.03% 11 28.21% 1 2.56% 39
28 โรงเรียนประสาทวิทย์ 34 11 32.35% 12 35.29% 7 20.59% 4 11.76% 34
29 โรงเรียนวัดขวิด (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 123) 32 11 37.93% 8 27.59% 6 20.69% 4 13.79% 29
30 โรงเรียนวัดมฤคทายวัน 33 11 42.31% 2 7.69% 5 19.23% 8 30.77% 26
31 โรงเรียนวัดตาลานเหนือ (สัตบุศย์สมบูรณ์) 17 11 68.75% 2 12.5% 2 12.5% 1 6.25% 16
32 โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ 40 10 27.03% 6 16.22% 9 24.32% 12 32.43% 37
33 โรงเรียนวัดบางเคียน 25 10 41.67% 5 20.83% 5 20.83% 4 16.67% 24
34 โรงเรียนเซนต์จอห์น บัปติสต์ 33 10 35.71% 3 10.71% 8 28.57% 7 25% 28
35 โรงเรียนวัดเทพมงคล (ควรสงวนราษฎร์อุปถัมภ์) 34 9 29.03% 10 32.26% 9 29.03% 3 9.68% 31
36 โรงเรียนวัดหัวเวียง (เขมสุทธิวิทยาคาร) 39 9 29.03% 9 29.03% 6 19.35% 7 22.58% 31
37 โรงเรียนวัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์) 27 9 37.5% 7 29.17% 6 25% 2 8.33% 24
38 โรงเรียนวัดบ้านแพน "ศรีรัตนานุกูล" 42 8 21.05% 9 23.68% 12 31.58% 9 23.68% 38
39 โรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอิน 37 8 22.22% 9 25% 10 27.78% 9 25% 36
40 โรงเรียนวัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา) 30 8 29.63% 8 29.63% 5 18.52% 6 22.22% 27
41 โรงเรียนวัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์) 17 8 47.06% 7 41.18% 0 0% 2 11.76% 17
42 โรงเรียนวัดสามเพลง 28 8 33.33% 6 25% 4 16.67% 6 25% 24
43 โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร) 34 8 23.53% 5 14.71% 11 32.35% 10 29.41% 34
44 โรงเรียนวัดเชิงเลน 27 8 33.33% 4 16.67% 9 37.5% 3 12.5% 24
45 โรงเรียนวัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร) 24 8 40% 3 15% 5 25% 4 20% 20
46 โรงเรียนวัดวังชะโด 17 8 57.14% 3 21.43% 2 14.29% 1 7.14% 14
47 โรงเรียนวัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร) 28 8 34.78% 2 8.7% 6 26.09% 7 30.43% 23
48 โรงเรียนวัดบ้านแค 19 8 44.44% 2 11.11% 5 27.78% 3 16.67% 18
49 โรงเรียนวัดกระแชง "จันทไพโรจน์วิทยา" 30 7 25% 10 35.71% 7 25% 4 14.29% 28
50 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 31 7 25% 9 32.14% 9 32.14% 3 10.71% 28
51 โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม 30 7 28% 9 36% 3 12% 6 24% 25
52 โรงเรียนเทพประสิทธิ์วิทยา 20 7 38.89% 5 27.78% 2 11.11% 4 22.22% 18
53 โรงเรียนราษฎร์ศุภประดิษฐ์ 18 7 50% 4 28.57% 1 7.14% 2 14.29% 14
54 โรงเรียนวัดโบสถ์สมพรชัย 38 6 16.67% 14 38.89% 12 33.33% 4 11.11% 36
55 โรงเรียนเสนาบดี 37 6 22.22% 11 40.74% 5 18.52% 5 18.52% 27
56 โรงเรียนเอกอโยธยา 32 6 21.43% 10 35.71% 5 17.86% 7 25% 28
57 โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) 31 6 20% 9 30% 9 30% 6 20% 30
58 โรงเรียนลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ) 28 6 24% 9 36% 5 20% 5 20% 25
59 โรงเรียนลาดงาวิทยาคม (ปลั่ง ฤกษ์จารี) 24 6 30% 9 45% 3 15% 2 10% 20
60 โรงเรียนบ้านเชียงรากน้อย 25 6 24% 6 24% 9 36% 4 16% 25
61 โรงเรียนวัดบางซ้ายใน 22 6 28.57% 6 28.57% 3 14.29% 6 28.57% 21
62 โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์) 24 6 28.57% 4 19.05% 6 28.57% 5 23.81% 21
63 โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร 17 6 50% 4 33.33% 0 0% 2 16.67% 12
64 โรงเรียนคู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์) 16 6 50% 1 8.33% 5 41.67% 0 0% 12
65 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 13 6 54.55% 1 9.09% 4 36.36% 0 0% 11
66 โรงเรียนวัดเปรมปรีชา 35 5 16.13% 10 32.26% 7 22.58% 9 29.03% 31
67 โรงเรียนวัดดอนลาน (มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์) 51 5 18.52% 8 29.63% 9 33.33% 5 18.52% 27
68 โรงเรียนรอซีดี 14 5 35.71% 7 50% 1 7.14% 1 7.14% 14
69 โรงเรียนวัดเจ้าเจ็ดใน 30 5 20.83% 5 20.83% 8 33.33% 6 25% 24
70 โรงเรียนวัดโพธิ์ 20 5 25% 5 25% 5 25% 5 25% 20
71 โรงเรียนบ้านบางกระสั้น 24 5 22.73% 4 18.18% 5 22.73% 8 36.36% 22
72 โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา 19 5 29.41% 3 17.65% 5 29.41% 4 23.53% 17
73 โรงเรียนวัดตรีพาราสีมาเขต 15 5 41.67% 3 25% 1 8.33% 3 25% 12
74 โรงเรียนวัดแก้วสุวรรณ 21 5 25% 2 10% 6 30% 7 35% 20
75 โรงเรียนคอตัน 14 5 41.67% 1 8.33% 5 41.67% 1 8.33% 12
76 โรงเรียนวิทยานนท์ 9 5 55.56% 1 11.11% 2 22.22% 1 11.11% 9
77 โรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด 37 4 11.43% 11 31.43% 12 34.29% 8 22.86% 35
78 โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง 30 4 13.79% 8 27.59% 11 37.93% 6 20.69% 29
79 โรงเรียนวัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) 19 4 22.22% 7 38.89% 6 33.33% 1 5.56% 18
80 โรงเรียนวัดปิ่นแก้ว 24 4 18.18% 6 27.27% 8 36.36% 4 18.18% 22
81 โรงเรียนโคกตาพรหม 22 4 18.18% 5 22.73% 8 36.36% 5 22.73% 22
82 โรงเรียนวัดดอนพัฒนาราม 14 4 33.33% 5 41.67% 2 16.67% 1 8.33% 12
83 โรงเรียนบ้านพลับ (วิสุทธิวังราช) 30 4 15.38% 4 15.38% 9 34.62% 9 34.62% 26
84 โรงเรียนวัดโพธิ์แตงใต้ "ปัญญานุวัตรวิทยา" 11 4 36.36% 4 36.36% 3 27.27% 0 0% 11
85 โรงเรียนวัดฤกษ์บุญมี 15 4 33.33% 3 25% 2 16.67% 3 25% 12
86 โรงเรียนวัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์) 15 4 36.36% 3 27.27% 2 18.18% 2 18.18% 11
87 โรงเรียนคชเวกวิทยา 14 4 36.36% 3 27.27% 2 18.18% 2 18.18% 11
88 โรงเรียนวัดใหม่ต้านทาน 17 4 40% 2 20% 4 40% 0 0% 10
89 โรงเรียนชายนาพัฒนา (สำเนียง สนิทอุปถัมภ์) 9 4 44.44% 2 22.22% 2 22.22% 1 11.11% 9
90 โรงเรียนวัดไม้ตราสมาชิการาม 12 4 44.44% 2 22.22% 1 11.11% 2 22.22% 9
91 โรงเรียนวัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา) 19 4 23.53% 0 0% 6 35.29% 7 41.18% 17
92 โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) 23 3 15.79% 8 42.11% 2 10.53% 6 31.58% 19
93 โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์) 17 3 21.43% 7 50% 0 0% 4 28.57% 14
94 โรงเรียนชุมชนวัดบางซ้ายนอก 24 3 14.29% 5 23.81% 10 47.62% 3 14.29% 21
95 โรงเรียนวัดยม (เครือวรศรราษฎร์บำรุง) 21 3 15.79% 5 26.32% 6 31.58% 5 26.32% 19
96 โรงเรียนวัดปทุมวัน (โสนิกรประชาอนุสรณ์) 17 3 18.75% 5 31.25% 5 31.25% 3 18.75% 16
97 โรงเรียนวัดสุทธาวาส 15 3 21.43% 5 35.71% 4 28.57% 2 14.29% 14
98 โรงเรียนวัดสุทธิรุจิราราม 22 3 15% 4 20% 9 45% 4 20% 20
99 โรงเรียนรุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์ 29 3 17.65% 4 23.53% 6 35.29% 4 23.53% 17
100 โรงเรียนราษฎร์บำรุง 12 3 25% 4 33.33% 4 33.33% 1 8.33% 12
101 โรงเรียนวัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร) 13 3 33.33% 4 44.44% 2 22.22% 0 0% 9
102 โรงเรียนวัดกระโดงทอง (พิบูลประสิทธิ์) 21 3 17.65% 3 17.65% 5 29.41% 6 35.29% 17
103 โรงเรียนจุฬาราษฎร์วิทยา 9 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
104 โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ) 22 3 15.79% 2 10.53% 9 47.37% 5 26.32% 19
105 โรงเรียนวัดใหม่หนองคต (ราษฎร์แต่งตั้ง) 11 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
106 โรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์ 15 3 30% 1 10% 4 40% 2 20% 10
107 โรงเรียนวัดไทรโสภณ 8 3 37.5% 1 12.5% 3 37.5% 1 12.5% 8
108 โรงเรียนวัดเศวตศิลาราม 12 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
109 โรงเรียนวัดทำใหม่ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
110 โรงเรียนวัดทางยาว 28 2 8% 10 40% 4 16% 9 36% 25
111 โรงเรียนวัดนาคสโมสร (โบราณญาณบำรุง) 22 2 10% 9 45% 6 30% 3 15% 20
112 โรงเรียนวัดอนุกุญชราราม 19 2 11.11% 7 38.89% 8 44.44% 1 5.56% 18
113 โรงเรียนวัดกลาง (ประมวญราษฎร์บำรุงวิทย์) 13 2 18.18% 6 54.55% 3 27.27% 0 0% 11
114 โรงเรียนบางไทร 12 2 18.18% 5 45.45% 2 18.18% 2 18.18% 11
115 โรงเรียนวัดโบสถ์ 10 2 20% 5 50% 2 20% 1 10% 10
116 โรงเรียนวัดอินทอารี (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 289) 35 2 8.7% 4 17.39% 9 39.13% 8 34.78% 23
117 โรงเรียนวัดกอไผ่ (ปฏิพัทธ์สหราษฎร์) 14 2 14.29% 4 28.57% 7 50% 1 7.14% 14
118 โรงเรียนวัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษาคาร) 20 2 14.29% 4 28.57% 4 28.57% 4 28.57% 14
119 โรงเรียนสินสังวาลย์อุทิศ 15 2 14.29% 4 28.57% 4 28.57% 4 28.57% 14
120 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา) 12 2 22.22% 4 44.44% 3 33.33% 0 0% 9
121 โรงเรียนสัตตปทุมบำรุง 15 2 15.38% 3 23.08% 6 46.15% 2 15.38% 13
122 โรงเรียนวัดอู่ตะเภา 12 2 18.18% 3 27.27% 4 36.36% 2 18.18% 11
123 โรงเรียนวัดไทรน้อย 14 2 15.38% 3 23.08% 2 15.38% 6 46.15% 13
124 โรงเรียนวัดโบสถ์ (ศุภพิทยาคาร) 9 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 7
125 โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
126 โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ 16 2 16.67% 2 16.67% 5 41.67% 3 25% 12
127 โรงเรียนวัดศิริสุขาราม 11 2 20% 2 20% 4 40% 2 20% 10
128 โรงเรียนวัดสามตุ่ม 11 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 7
129 โรงเรียนวัดเจ้าแปดทรงไตรย์ 7 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 7
130 โรงเรียนจรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57) 15 2 25% 2 25% 1 12.5% 3 37.5% 8
131 โรงเรียนเทศบาลวัดสามกอ 18 2 12.5% 1 6.25% 7 43.75% 6 37.5% 16
132 โรงเรียนวัดปราสาททอง 7 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
133 โรงเรียนวัดรางจระเข้ 6 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
134 โรงเรียนวัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร) 5 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
135 โรงเรียนอนุบาลศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
136 โรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา) 37 1 3.03% 10 30.3% 15 45.45% 7 21.21% 33
137 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓ (วัดบางไทร) 26 1 4.35% 7 30.43% 9 39.13% 6 26.09% 23
138 โรงเรียนวัดสุนทราราม 25 1 4% 5 20% 9 36% 10 40% 25
139 โรงเรียนวัดสนามไชย 20 1 7.69% 5 38.46% 4 30.77% 3 23.08% 13
140 โรงเรียนวัดลาดระโหง 11 1 11.11% 5 55.56% 1 11.11% 2 22.22% 9
141 โรงเรียนวัดหลักชัย (ประชาบรรลือฤทธิ์) 23 1 4.55% 4 18.18% 8 36.36% 9 40.91% 22
142 โรงเรียนวัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์) 11 1 10% 4 40% 3 30% 2 20% 10
143 โรงเรียนวัดตะกู (เมตตาชนูปการ) 7 1 14.29% 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 7
144 โรงเรียนวัดสง่างาม 14 1 7.69% 3 23.08% 6 46.15% 3 23.08% 13
145 โรงเรียนวัดท่าดินแดง 12 1 9.09% 3 27.27% 5 45.45% 2 18.18% 11
146 โรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์) 12 1 10% 3 30% 4 40% 2 20% 10
147 โรงเรียนวัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์) 13 1 10% 3 30% 2 20% 4 40% 10
148 โรงเรียนประชากรรังสฤษฏ์ 10 1 11.11% 2 22.22% 2 22.22% 4 44.44% 9
149 โรงเรียนไตรอรุณศึกษา 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
150 โรงเรียนวัดแจ้ง 6 1 16.67% 1 16.67% 4 66.67% 0 0% 6
151 โรงเรียนวัดบางกะทิง (พิศิษฐ์วิทยา) 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
152 โรงเรียนตรีภัทร 9 1 16.67% 0 0% 4 66.67% 1 16.67% 6
153 โรงเรียนวัดโคก (ภู่พิพัฒน์บำเพ็ญ) 6 1 16.67% 0 0% 4 66.67% 1 16.67% 6
154 โรงเรียนวัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา) 12 1 12.5% 0 0% 2 25% 5 62.5% 8
155 โรงเรียนวัดโพธิ์เผือก 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
156 โรงเรียนวัดขุนจ่าธรรมาราม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
157 โรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
158 โรงเรียนวัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล) 12 0 0% 4 33.33% 3 25% 5 41.67% 12
159 โรงเรียนเทศบาลวัดเจ้าเจ็ดนอก 6 0 0% 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 6
160 โรงเรียนวัดราษฎร์นิยม (นิติเกษตรบำรุง) 20 0 0% 3 17.65% 8 47.06% 6 35.29% 17
161 โรงเรียนวัดย่านอ่างทอง (นิยมประมุข) 9 0 0% 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 7
162 โรงเรียนวัดประดู่โลกเชษฐ์ 8 0 0% 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 7
163 โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง 13 0 0% 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 7
164 โรงเรียนวัดบันลือธรรม 11 0 0% 3 42.86% 1 14.29% 3 42.86% 7
165 โรงเรียนวัดสามเรือน 7 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
166 โรงเรียนวัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา) 6 0 0% 2 40% 3 60% 0 0% 5
167 โรงเรียนวัดบันไดช้าง (เทียบประดิษฐ์วิทยาคาร) 8 0 0% 1 14.29% 5 71.43% 1 14.29% 7
168 โรงเรียนวัดนาคู (จันทศึกษาคาร) 6 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
169 โรงเรียนวัดน้ำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต) 11 0 0% 1 20% 1 20% 3 60% 5
170 โรงเรียนวัดศรีโพธิ์ (เริงทรัพย์วิทยาคาร) 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
171 โรงเรียนวัดโพธิ์ (บางบาล) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
172 โรงเรียนวัดบุญกันนาวาส 4 0 0% 0 0% 3 75% 1 25% 4
173 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลรางจระเข้(เจ้าคุณเชิด อุปถัมภ์) 10 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
174 โรงเรียนวัดบางบาล 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
175 โรงเรียนฐานชีวา 14 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายกนก คล้ายมุก โทร.081-8535262 นางพินิจ แสงอรุณ โทร 081-8065701 นายภาณุวัฒน์ ศิริเสนา โทร 094-4155664 นางสาวกุหลาบ สุพัฒฑา โทร 081-9488533
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]