หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
ณ โรงเรียนลาดชะโด , โรงเรียนลาดชิด , โรงเรียนวัดโพธิ์ ,โรงเรียนวัดตาลานใต้
ระหว่าง วันที่ 14-16 พฤศจิกายน 25

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดโพธิ์(ผักไห่วิทยาคาร) โดมสนาม ห้อง โดม 16 พ.ย. 2559 09.00-16.00 โดม ลำดับ 1-13
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดโพธิ์(ผักไห่วิทยาคาร) โดมสนาม ห้อง โดม 16 พ.ย. 2559 09.00-16.00 โดม ลำดับ 1-3
3 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดโพธิ์(ผักไห่วิทยาคาร) อาคารไม้ ชั้น 2 ห้อง ห้องป.3 , ห้องป.4 , ห้อง ป.5/1 , ห้อง ป.5/2 16 พ.ย. 2559 09.00-12.00 ห้องป.3 ลำดับ 1-16, ห้องป.4 ลำดับ 17-32, ห้อง ป.5/1 ลำดับ 33-48 , ห้อง ป.5/2 ลำดับ 49-64
4 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดโพธิ์(ผักไห่วิทยาคาร) อาคารไม้ ชั้น 1 ห้อง ห้องประชาร่วมใจ , ห้องใบโพธิ์ทอง 16 พ.ย. 2559 09.00-12.00 ห้องประชาร่วมใจ ลำดับ 1-11, ห้องใบโพธิ์ทอง ลำดับ 12-22


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายกนก คล้ายมุก โทร.081-8535262 นางพินิจ แสงอรุณ โทร 081-8065701 นายภาณุวัฒน์ ศิริเสนา โทร 094-4155664 นางสาวกุหลาบ สุพัฒฑา โทร 081-9488533
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]