หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
ณ โรงเรียนลาดชะโด , โรงเรียนลาดชิด , โรงเรียนวัดโพธิ์ ,โรงเรียนวัดตาลานใต้
ระหว่าง วันที่ 14-16 พฤศจิกายน 25

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดลาดชิด(ลาดชิดวิทยาคาร) อาคารมัธยม ชั้น 1 ห้อง ห้องม.1 16 พ.ย. 2559 09.00-12.00 ห้องม.1 ลำดับ 1-12
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดลาดชิด(ลาดชิดวิทยาคาร) อาคารมัธยม ชั้น 1 ห้อง ห้องม.3 16 พ.ย. 2559 09.00-12.00 ห้องม.3 ลำดับ 1-15
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดลาดชิด(ลาดชิดวิทยาคาร) อาคารมัธยม ชั้น 1 ห้อง ห้องม.1 16 พ.ย. 2559 09.00-12.00 ห้องม.1 ลำดับ 1-4
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดลาดชิด(ลาดชิดวิทยาคาร) อาคาร 2 สีเขียว ชั้น 2 ห้อง ห้องป.4/1 16 พ.ย. 2559 09.00-12.00 ห้องป.4/1 ลำดับ 1-7
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดลาดชิด(ลาดชิดวิทยาคาร) อาคาร 2 สีเขียว ชั้น 2 ห้อง ห้องป.5/1 16 พ.ย. 2559 09.00-12.00 ห้องป.5/1 ลำดับ 1-8
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดลาดชิด(ลาดชิดวิทยาคาร) อาคาร 2 สีเขียว ชั้น 2 ห้อง ห้องป.2 16 พ.ย. 2559 09.00-12.00 ห้องป.2 ลำดับ 1-10
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดลาดชิด(ลาดชิดวิทยาคาร) อาคารมัธยม ชั้น 1 ห้อง ห้องม.2 16 พ.ย. 2559 09.00-10.30 ห้องม.2 ลำดับ 1-4
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดลาดชิด(ลาดชิดวิทยาคาร) อาคารมัธยม ชั้น 1 ห้อง ห้องม.2 16 พ.ย. 2559 10.30-12.00 ห้องม.2 ลำดับ 1-2
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดลาดชิด(ลาดชิดวิทยาคาร) อาคาร 2 สีเขียว ชั้น 2 ห้อง ห้องวิชาการ 16 พ.ย. 2559 09.00-12.00 ห้องวิชาการ ลำดับ 1
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดลาดชิด(ลาดชิดวิทยาคาร) อาคาร 2 สีเขียว ชั้น 2 ห้อง ห้องวิชาการ 16 พ.ย. 2559 09.00-12.00 ห้องวิชาการ ลำดับ 1
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดลาดชิด(ลาดชิดวิทยาคาร) อาคารมัธยม ชั้น 2 ห้อง ห้องวิทยาศาสตร์ 16 พ.ย. 2559 09.00-16.00 ห้องวิทยาศาสตร์ ลำดับ 1-41
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดลาดชิด(ลาดชิดวิทยาคาร) อาคารมัธยม ชั้น 2 ห้อง ห้อง Asean 16 พ.ย. 2559 09.00-16.00 ห้อง Asean ลำดับ 1-43
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดลาดชิด(ลาดชิดวิทยาคาร) อาคารมัธยม ชั้น 2 ห้อง ห้องพลศึกษา 16 พ.ย. 2559 09.00-16.00 ห้องพลศึกษา ลำดับ 1-11
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดลาดชิด(ลาดชิดวิทยาคาร) อาคาร 2 สีเขียว ชั้น 1 ห้อง ห้องเรียนร่วม,ห้องป.3 16 พ.ย. 2559 09.00-16.00 ห้องเรียนร่วม ลำดับ 1-60 , ห้องป.3 ลำดับ 61-122
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดลาดชิด(ลาดชิดวิทยาคาร) อาคาร 2 สีเขียว ชั้น 1 ห้อง ห้องภาษาไทย,ห้องป.1 16 พ.ย. 2559 09.00-16.00 ห้องภาษาไทย ลำดับ 1-65 , ห้องป.1 ลำดับ 66-129
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดลาดชิด(ลาดชิดวิทยาคาร) อาคาร 2 สีเขียว ชั้น 1 ห้อง ห้องธนาคารขยะ 16 พ.ย. 2559 09.00-16.00 ห้องธนาคารขยะ ลำดับ 1-34
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดลาดชิด(ลาดชิดวิทยาคาร) อาคาร 2 สีเขียว ชั้น 2 ห้อง ห้องอุ่นใจ 16 พ.ย. 2559 09.00-12.00 ห้องอุ่นใจ ลำดับที่ 1-10
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดลาดชิด(ลาดชิดวิทยาคาร) อาคาร 2 สีเขียว ชั้น 2 ห้อง ห้องอุ่นใจ 16 พ.ย. 2559 09.00-12.00 ห้องอุ่นใจ ลำดับที่ 1


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายกนก คล้ายมุก โทร.081-8535262 นางพินิจ แสงอรุณ โทร 081-8065701 นายภาณุวัฒน์ ศิริเสนา โทร 094-4155664 นางสาวกุหลาบ สุพัฒฑา โทร 081-9488533
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]