หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
ณ โรงเรียนลาดชะโด , โรงเรียนลาดชิด , โรงเรียนวัดโพธิ์ ,โรงเรียนวัดตาลานใต้
ระหว่าง วันที่ 14-16 พฤศจิกายน 25

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตาลานใต้(เจริญวิทยา) อาคารตึก 2 ชั้น -1 ห้อง ห้องป.6 , ห้องป.5 , ห้องป.4 , ห้องอนุบาล 1 , ห้องอนุบาล 2 16 พ.ย. 2559 09.00-12.00 ห้องป.6 ลำดับ 1-10, ห้องป.5 ลำดับ 11-20, ห้องป.4 ลำดับ 21-30, ห้องอนุบาล 1 ลำดับ 31-40, ห้องอนุบาล 2 ลำดับ 41-49
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตาลานใต้(เจริญวิทยา) อาคารตึก 2 ชั้น 2 ห้อง ห้อง ม.3 16 พ.ย. 2559 09.00-12.00 ห้อง ม.3 ลำดับ 1-11
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตาลานใต้(เจริญวิทยา) ห้องสมุด ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 16 พ.ย. 2559 09.00-16.00 ห้องสมุด ลำดับ 1-20
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตาลานใต้(เจริญวิทยา) ห้องสมุด ชั้น 2 ห้อง ห้องสมุด 16 พ.ย. 2559 09.00-16.00 ห้องสมุด ลำดับ 1-8
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตาลานใต้(เจริญวิทยา) โรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร 16 พ.ย. 2559 09.00-16.00 โรงอาหาร ลำดับ 1-11
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตาลานใต้(เจริญวิทยา) โรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร 16 พ.ย. 2559 09.00-16.00 โรงอาหาร ลำดับ 1-4
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตาลานใต้(เจริญวิทยา) อาคารตึก 2 ชั้น 2 ห้อง ห้องม.1 16 พ.ย. 2559 09.00-16.00 ห้องม.1 ลำดับ 1-28
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตาลานใต้(เจริญวิทยา) อาคารตึก 2 ชั้น 2 ห้อง ห้องม.2 16 พ.ย. 2559 09.00-16.00 ห้องม.2 ลำดับ 1-6
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดตาลานใต้(เจริญวิทยา) อาคารไม้ ชั้น 1 ห้อง ห้องป.3 16 พ.ย. 2559 09.00-16.00 ห้องป.3 ลำดับ 1-11
10 100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตาลานใต้(เจริญวิทยา) อาคารไม้ ชั้น 1 ห้อง ห้องป.1 16 พ.ย. 2559 09.00-16.00 ห้องป.1 ลำดับ 1-5
11 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดตาลานใต้(เจริญวิทยา) ศาลาการเปรียญ ห้อง ศาลาการเปรียญ 16 พ.ย. 2559 09.00-16.00 ศาลาการเปรียญ ลำดับ 1-47
12 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตาลานใต้(เจริญวิทยา) ศาลาการเปรียญ ห้อง ศาลาการเปรียญ 16 พ.ย. 2559 09.00-16.00 ศาลาการเปรียญ ลำดับ 1-62
13 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตาลานใต้(เจริญวิทยา) ศาลาการเปรียญ ห้อง ศาลาการเปรียญ 16 พ.ย. 2559 09.00-16.00 ศาลาการเปรียญ ลำดับ 1-52
14 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตาลานใต้(เจริญวิทยา) ศาลาการเปรียญ ห้อง ศาลาการเปรียญ 16 พ.ย. 2559 09.00-16.00 ศาลาการเปรียญ ลำดับ 1-17
15 770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตาลานใต้(เจริญวิทยา) ศาลาการเปรียญ ห้อง ศาลาการเปรียญ 16 พ.ย. 2559 09.00-16.00 ศาลาการเปรียญ ลำดับ 1-21


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายกนก คล้ายมุก โทร.081-8535262 นางพินิจ แสงอรุณ โทร 081-8065701 นายภาณุวัฒน์ ศิริเสนา โทร 094-4155664 นางสาวกุหลาบ สุพัฒฑา โทร 081-9488533
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]