หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
ณ โรงเรียนลาดชะโด , โรงเรียนลาดชิด , โรงเรียนวัดโพธิ์ ,โรงเรียนวัดตาลานใต้
ระหว่าง วันที่ 14-16 พฤศจิกายน 25

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดโพธิ์(ผักไห่วิทยาคาร) อาคารไม้ ชั้น 2 ห้อง ห้องป.3 ,ห้องป.4 15 พ.ย. 2559 09.00-11.00 ห้องป.3 ลำดับ 1-28 ,ห้องป.4 ลำดับ 29-57
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดโพธิ์(ผักไห่วิทยาคาร) อาคารไม้ ชั้น 2 ห้อง ห้องป.5/1 , ห้องป.5/2 , ห้องป.6 15 พ.ย. 2559 09.00-11.00 ห้องป.5/1 ลำดับ 1-25 , ห้องป.5/2 ลำดับ 26-50, ห้องป.6 ลำดับ 51-76
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดโพธิ์(ผักไห่วิทยาคาร) อาคารไม้ ชั้น 2 ห้อง ห้องวิทยาศาสตร์ 15 พ.ย. 2559 09.00-11.00 ห้องวิทยาศาสตร์ ลำดับ 1-21
4 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดโพธิ์(ผักไห่วิทยาคาร) อาคารตึกสีเขียว ชั้น 3 ห้อง ห้องสีเขียว 3 15 พ.ย. 2559 09.00-16.00 ห้องสีเขียว 3 ลำดับ 1-5
5 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดโพธิ์(ผักไห่วิทยาคาร) อาคารตึกสีเขียว ชั้น 3 ห้อง ห้องสีเขียว 4 15 พ.ย. 2559 09.00-16.00 ห้องสีเขียว 4 ลำดับ 1-3
6 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดโพธิ์(ผักไห่วิทยาคาร) อาคารตึกสีเขียว ชั้น 3 ห้อง ห้องสีเขียว 1 , ห้องสีเขียว 2 15 พ.ย. 2559 09.00-16.00 ห้องสีเขียว 1 ลำดับ 1-10 , ห้องสีเขียว 2 ลำดับ 11-18
7 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดโพธิ์(ผักไห่วิทยาคาร) อาคารตึกสีเขียว ชั้น 3 ห้อง ห้องสีเขียว 5 15 พ.ย. 2559 09.00-16.00 ห้องสีเขียว 5 ลำดับ 1-7
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดโพธิ์(ผักไห่วิทยาคาร) อาคารประชาสามัคคี ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 15 พ.ย. 2559 09.00-12.00 ห้องคอมพิวเตอร์ ลำดับ 1-9
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดโพธิ์(ผักไห่วิทยาคาร) อาคารประชาสามัคคี ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 15 พ.ย. 2559 13.00-15.30 ห้องคอมพิวเตอร์ ลำดับ 1-7
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดโพธิ์(ผักไห่วิทยาคาร) ห้องประชุม ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม 15 พ.ย. 2559 09.00-10.30 ห้องประชุม ลำดับ 1-54
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดโพธิ์(ผักไห่วิทยาคาร) ห้องประชุม ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม 15 พ.ย. 2559 10.30-12.00 ห้องประชุม ลำดับ 1-85
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดโพธิ์(ผักไห่วิทยาคาร) อาคารตึกสีเขียว ชั้น 2 ห้อง ห้องป.4 15 พ.ย. 2559 13.00-14.30 ห้องป.4 ลำดับ 1-28


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายกนก คล้ายมุก โทร.081-8535262 นางพินิจ แสงอรุณ โทร 081-8065701 นายภาณุวัฒน์ ศิริเสนา โทร 094-4155664 นางสาวกุหลาบ สุพัฒฑา โทร 081-9488533
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]