หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
ณ โรงเรียนลาดชะโด , โรงเรียนลาดชิด , โรงเรียนวัดโพธิ์ ,โรงเรียนวัดตาลานใต้
ระหว่าง วันที่ 14-16 พฤศจิกายน 25

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดตาลานใต้(เจริญวิทยา) สนามวัดตาลานใต้ ห้อง สนามด้านหลังวัด 15 พ.ย. 2559 09.00-16.00 สนามด้านหลังวัด ลำดับ 1-38
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตาลานใต้(เจริญวิทยา) สนามวัดตาลานใต้ ห้อง สนามด้านหลังวัด 15 พ.ย. 2559 09.00-16.00 สนามด้านหลังวัด ลำดับ 1-3
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตาลานใต้(เจริญวิทยา) สนามวัดตาลานใต้ ห้อง สนาม 15 พ.ย. 2559 09.00-16.00 สนาม ลำดับ 1-24
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
-
-
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดตาลานใต้(เจริญวิทยา) ห้องสมุด ชั้น 2 ห้อง ห้องสมุด 15 พ.ย. 2559 09.00-10.00 ห้องสมุด ลำดับ 1
6 776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตาลานใต้(เจริญวิทยา) ห้องสมุด ชั้น 2 ห้อง ห้องสมุด 15 พ.ย. 2559 10.00-11.00 ห้องสมุด ลำดับ 1
7 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตาลานใต้(เจริญวิทยา) อาคารตึก 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องป.6 , ห้องป.5 , ห้องป.4 15 พ.ย. 2559 09.00-16.00 ห้องป.6 ลำดับ 1-10, ห้องป.5 ลำดับ 11-21, ห้องป.4 ลำดับ 22-32
8 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตาลานใต้(เจริญวิทยา) อาคารตึก 2 ชั้น 2 ห้อง ห้องม.1 , ห้องม.2 15 พ.ย. 2559 09.00-16.00 ห้องม.1 ลำดับ 1-8 , ห้องม.2 ลำดับ 9-16
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตาลานใต้(เจริญวิทยา) อาคารตึก 2 ชั้น 2 ห้อง ห้องอนุบาล 1 15 พ.ย. 2559 09.00-10.00 ห้องอนุบาล 1 ลำดับ 1-3
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตาลานใต้(เจริญวิทยา) อาคารตึก 2 ชั้น 2 ห้อง ห้องอนุบาล 2 15 พ.ย. 2559 10.00-11.00 ห้องอนุบาล 1 ลำดับ 1-2


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายกนก คล้ายมุก โทร.081-8535262 นางพินิจ แสงอรุณ โทร 081-8065701 นายภาณุวัฒน์ ศิริเสนา โทร 094-4155664 นางสาวกุหลาบ สุพัฒฑา โทร 081-9488533
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]