หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร อ.เสนา จ.อยุธยา นางพินิจ แสงอรุณ   08-1806-5701
2 โรงเรียนวัดตาลานใต้(เจริญวิทยา) อ.ผักไห่ จ.อยุธยา น.ส.อรัญญา ธาราวร   08-5166-7730
3 โรงเรียนวัดลาดชะโด(ประกาศวิทยาคาร) อ.ผักไห่ จ.อยุธยา นายกนก คล้ายมุก   08-1853-5262
4 โรงเรียนวัดลาดชิด(ลาดชิดวิทยาคาร) อ.ผักไห่ จ.อยุธยา น.สเพ็ญพรรณ กรึงไกร   08-1364-3369
5 โรงเรียนวัดโพธิ์(ผักไห่วิทยาคาร) อ.ผักไห่ จ.อยุธยา นางสมใจ นรินทร์นอก   09-9186-5559

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายกนก คล้ายมุก โทร.081-8535262 นางพินิจ แสงอรุณ โทร 081-8065701 นายภาณุวัฒน์ ศิริเสนา โทร 094-4155664 นางสาวกุหลาบ สุพัฒฑา โทร 081-9488533
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]