หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนประตูชัย 90 46 53.49% 21 24.42% 9 10.47% 10 11.63% 86
2 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 61 44 72.13% 7 11.48% 4 6.56% 6 9.84% 61
3 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 71 43 64.18% 10 14.93% 10 14.93% 4 5.97% 67
4 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 72 31 44.93% 21 30.43% 10 14.49% 7 10.14% 69
5 โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ 69 25 40.98% 16 26.23% 7 11.48% 13 21.31% 61
6 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อำเภอวังน้อย 58 24 42.86% 16 28.57% 8 14.29% 8 14.29% 56
7 โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 30 24 92.31% 1 3.85% 1 3.85% 0 0% 26
8 โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน 48 19 41.3% 15 32.61% 7 15.22% 5 10.87% 46
9 โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) 45 19 48.72% 9 23.08% 6 15.38% 5 12.82% 39
10 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 (วันครู 2504) 64 18 31.58% 19 33.33% 9 15.79% 11 19.3% 57
11 โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) 94 18 32.14% 17 30.36% 12 21.43% 9 16.07% 56
12 โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) 55 18 37.5% 12 25% 8 16.67% 10 20.83% 48
13 โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ 51 17 42.5% 10 25% 5 12.5% 8 20% 40
14 โรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมานราษฎร์นุกูล) 39 17 45.95% 9 24.32% 3 8.11% 8 21.62% 37
15 โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) 46 15 42.86% 14 40% 3 8.57% 3 8.57% 35
16 โรงเรียนวัดจำปา 46 15 33.33% 13 28.89% 4 8.89% 13 28.89% 45
17 โรงเรียนวัดดาวคะนอง 28 15 55.56% 6 22.22% 2 7.41% 4 14.81% 27
18 โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ(กริ่ง สง่า ศิษย์อุปถัมภ์) 35 15 48.39% 2 6.45% 6 19.35% 8 25.81% 31
19 โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) 46 14 36.84% 12 31.58% 8 21.05% 4 10.53% 38
20 โรงเรียนประชาศึกษา(เคี้ยงฮั้ว) 38 14 40% 8 22.86% 4 11.43% 9 25.71% 35
21 โรงเรียนวัดพรานนก 41 14 46.67% 5 16.67% 4 13.33% 7 23.33% 30
22 โรงเรียนวัดนาอุ่น 27 14 56% 5 20% 4 16% 2 8% 25
23 โรงเรียนวัดนาค 21 14 70% 5 25% 0 0% 1 5% 20
24 โรงเรียนวัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์" 37 13 40.63% 9 28.13% 6 18.75% 4 12.5% 32
25 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 24 13 65% 5 25% 1 5% 1 5% 20
26 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์) 50 12 28.57% 9 21.43% 10 23.81% 11 26.19% 42
27 โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) 35 12 35.29% 8 23.53% 7 20.59% 7 20.59% 34
28 โรงเรียนวัดคานหาม 27 12 50% 6 25% 6 25% 0 0% 24
29 โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ 24 12 50% 6 25% 3 12.5% 3 12.5% 24
30 โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว 44 12 33.33% 4 11.11% 10 27.78% 10 27.78% 36
31 โรงเรียนวัดพระญาติการาม (ศุภสุขบำรุง) 26 12 70.59% 3 17.65% 2 11.76% 0 0% 17
32 โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ 33 12 37.5% 2 6.25% 13 40.63% 5 15.63% 32
33 โรงเรียนยอแซฟอยุธยา 53 11 22% 16 32% 9 18% 14 28% 50
34 โรงเรียนวัดศาลาลอย 38 11 30.56% 9 25% 9 25% 7 19.44% 36
35 โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ 31 11 40.74% 6 22.22% 6 22.22% 4 14.81% 27
36 โรงเรียนรอตเสวกวิทยา 27 11 40.74% 6 22.22% 4 14.81% 6 22.22% 27
37 โรงเรียนวัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) 32 11 45.83% 4 16.67% 4 16.67% 5 20.83% 24
38 โรงเรียนเปรมฤทัย 39 10 27.78% 11 30.56% 5 13.89% 10 27.78% 36
39 โรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา) 25 10 45.45% 6 27.27% 2 9.09% 4 18.18% 22
40 โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง) 29 10 43.48% 3 13.04% 8 34.78% 2 8.7% 23
41 โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม 15 10 71.43% 3 21.43% 1 7.14% 0 0% 14
42 โรงเรียนชุมชนโคกม่วง เผอิญ ศรีภูธร อุปถัมภ์ 19 10 58.82% 2 11.76% 2 11.76% 3 17.65% 17
43 โรงเรียนสิทธิพยากรณ์ 26 9 34.62% 7 26.92% 7 26.92% 3 11.54% 26
44 โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์) 20 9 47.37% 6 31.58% 3 15.79% 1 5.26% 19
45 โรงเรียนวัดมเหยงค์ 33 8 25.81% 14 45.16% 3 9.68% 6 19.35% 31
46 โรงเรียนชุมชนวัดระโสม 22 8 38.1% 8 38.1% 3 14.29% 2 9.52% 21
47 โรงเรียนวัดบ้านม้า 21 8 42.11% 8 42.11% 2 10.53% 1 5.26% 19
48 โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล) 23 8 36.36% 5 22.73% 4 18.18% 5 22.73% 22
49 โรงเรียนวัดบัวงาม 22 8 44.44% 5 27.78% 3 16.67% 2 11.11% 18
50 โรงเรียนวัดลาดทราย 17 8 47.06% 5 29.41% 2 11.76% 2 11.76% 17
51 โรงเรียนวัดหนองบัว 26 8 32% 4 16% 5 20% 8 32% 25
52 โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ 30 8 34.78% 4 17.39% 2 8.7% 9 39.13% 23
53 โรงเรียนบ่อแร่ 27 8 57.14% 4 28.57% 1 7.14% 1 7.14% 14
54 โรงเรียนวัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์) 17 8 53.33% 2 13.33% 4 26.67% 1 6.67% 15
55 โรงเรียนบ้านลำแดง 41 7 18.92% 9 24.32% 10 27.03% 11 29.73% 37
56 โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา 24 7 35% 8 40% 5 25% 0 0% 20
57 โรงเรียนวัดโตนดเตี้ย 35 7 20.59% 6 17.65% 9 26.47% 12 35.29% 34
58 โรงเรียนเชาวน์วัศ 25 7 29.17% 6 25% 4 16.67% 7 29.17% 24
59 โรงเรียนวัดภาชี "สุนทรอุปถัมภ์" 19 7 36.84% 6 31.58% 4 21.05% 2 10.53% 19
60 โรงเรียนวัดนางคุ่ม 25 7 35% 6 30% 3 15% 4 20% 20
61 โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง 32 7 38.89% 5 27.78% 3 16.67% 3 16.67% 18
62 โรงเรียนชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา) 28 7 30.43% 4 17.39% 5 21.74% 7 30.43% 23
63 โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง 20 7 41.18% 3 17.65% 4 23.53% 3 17.65% 17
64 โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา 16 7 58.33% 1 8.33% 1 8.33% 3 25% 12
65 โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ 13 7 70% 1 10% 1 10% 1 10% 10
66 โรงเรียนดำรงค์วิทยา 37 6 18.75% 11 34.38% 9 28.13% 6 18.75% 32
67 โรงเรียนวัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์) 24 6 28.57% 10 47.62% 3 14.29% 2 9.52% 21
68 โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 31 6 21.43% 9 32.14% 7 25% 6 21.43% 28
69 โรงเรียนวัดธรรมจริยา 22 6 30% 9 45% 4 20% 1 5% 20
70 โรงเรียนวัดโพธิ์หอม 21 6 30% 9 45% 3 15% 2 10% 20
71 โรงเรียนบวรวิทยา 24 6 25% 8 33.33% 8 33.33% 2 8.33% 24
72 โรงเรียนวัดพระแก้ว"โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร" 20 6 33.33% 8 44.44% 3 16.67% 1 5.56% 18
73 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 32 6 22.22% 7 25.93% 6 22.22% 8 29.63% 27
74 โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล 17 6 46.15% 6 46.15% 1 7.69% 0 0% 13
75 โรงเรียนบ้านเป็ด 21 6 37.5% 5 31.25% 3 18.75% 2 12.5% 16
76 โรงเรียนวัดบางเดื่อ 17 6 46.15% 5 38.46% 1 7.69% 1 7.69% 13
77 โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร 26 6 35.29% 5 29.41% 0 0% 6 35.29% 17
78 โรงเรียนวัดผดุงธรรม 20 6 35.29% 4 23.53% 3 17.65% 4 23.53% 17
79 โรงเรียนวัดตะบอง (ธรรมาภิรมอุปถัมภ์) 12 6 54.55% 4 36.36% 1 9.09% 0 0% 11
80 โรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก) 28 6 24% 3 12% 6 24% 10 40% 25
81 โรงเรียนวัดหนองนาง 17 6 40% 3 20% 3 20% 3 20% 15
82 โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ "แจ่มวิทยาคาร" 12 6 50% 3 25% 2 16.67% 1 8.33% 12
83 โรงเรียนมุสลิมบำรุง 16 6 37.5% 3 18.75% 1 6.25% 6 37.5% 16
84 โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟ้อน ฟุ้ง อุทิศ) 16 6 54.55% 2 18.18% 2 18.18% 1 9.09% 11
85 โรงเรียนตำหนักเพนียด 16 5 33.33% 7 46.67% 0 0% 3 20% 15
86 โรงเรียนวัดสะแก 38 5 27.78% 6 33.33% 3 16.67% 4 22.22% 18
87 โรงเรียนวัดบึง 26 5 20% 5 20% 8 32% 7 28% 25
88 โรงเรียนปฐมวิทยาคาร 20 5 25% 5 25% 3 15% 7 35% 20
89 โรงเรียนวัดจงกลณี (ประสิทธิ์วิทยา) 11 5 50% 5 50% 0 0% 0 0% 10
90 โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์) 21 5 33.33% 4 26.67% 3 20% 3 20% 15
91 โรงเรียนวัดหัวหิน 12 5 41.67% 4 33.33% 2 16.67% 1 8.33% 12
92 โรงเรียนบ้านคู้คด 15 5 35.71% 3 21.43% 4 28.57% 2 14.29% 14
93 โรงเรียนวัดยมนาตามธรรม 12 5 41.67% 3 25% 1 8.33% 3 25% 12
94 โรงเรียนวัดแก้วตา(สุมนพรฉิมประชาสรรค์) 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
95 โรงเรียนวัดโคกมะยม 38 4 12.12% 11 33.33% 9 27.27% 9 27.27% 33
96 โรงเรียนวัดอุทการาม 21 4 19.05% 11 52.38% 3 14.29% 3 14.29% 21
97 โรงเรียนวัดทำใหม่ 21 4 21.05% 9 47.37% 3 15.79% 3 15.79% 19
98 โรงเรียนศิริเสนาวิทยา 32 4 14.29% 8 28.57% 8 28.57% 8 28.57% 28
99 โรงเรียนวัดบ้านช้าง 20 4 23.53% 7 41.18% 3 17.65% 3 17.65% 17
100 โรงเรียนวัดพระงาม 24 4 19.05% 6 28.57% 6 28.57% 5 23.81% 21
101 โรงเรียนวัดศิวาราม 19 4 28.57% 6 42.86% 3 21.43% 1 7.14% 14
102 โรงเรียนวัดดอนพุดซา 23 4 18.18% 5 22.73% 3 13.64% 10 45.45% 22
103 โรงเรียนวัดหนองน้ำส้ม (เจียนวิทยาคาร) 14 4 33.33% 5 41.67% 1 8.33% 2 16.67% 12
104 โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์) 18 4 22.22% 4 22.22% 4 22.22% 6 33.33% 18
105 โรงเรียนวัดบ้านดาบ 14 4 30.77% 4 30.77% 3 23.08% 2 15.38% 13
106 โรงเรียนวัดศรีประชา 13 4 33.33% 4 33.33% 3 25% 1 8.33% 12
107 โรงเรียนบ้านสร้าง(สำริต ภู่เงิน อนุสรณ์) 14 4 28.57% 4 28.57% 2 14.29% 4 28.57% 14
108 โรงเรียนสุดินสหราษฎร์ 23 4 21.05% 3 15.79% 5 26.32% 7 36.84% 19
109 โรงเรียนวัดหัวคุ้ง 10 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
110 โรงเรียนวัดไก่เตี้ย (วิทยสุนทร) 14 4 36.36% 1 9.09% 3 27.27% 3 27.27% 11
111 โรงเรียนวัดพะยอม 38 3 10.71% 7 25% 8 28.57% 10 35.71% 28
112 โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บํารุง) 22 3 15% 7 35% 7 35% 3 15% 20
113 โรงเรียนบ้านดอนข่อย "คงสมโอษฐ์ราษฎร์บำรุง" 27 3 15.79% 7 36.84% 2 10.53% 7 36.84% 19
114 โรงเรียนบ้านข่อยโทน 24 3 17.65% 7 41.18% 2 11.76% 5 29.41% 17
115 โรงเรียนวัดอินกัลยา 15 3 21.43% 7 50% 2 14.29% 2 14.29% 14
116 โรงเรียนบ้านบ่อตาโล่ 16 3 21.43% 5 35.71% 2 14.29% 4 28.57% 14
117 โรงเรียนวัดเกาะเลิ่ง 14 3 25% 5 41.67% 2 16.67% 2 16.67% 12
118 โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ 27 3 12.5% 3 12.5% 10 41.67% 8 33.33% 24
119 โรงเรียนวัดโคกกรวด "ไตรราษฎร์บำรุง" 16 3 23.08% 3 23.08% 2 15.38% 5 38.46% 13
120 โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ 27 3 30% 3 30% 1 10% 3 30% 10
121 โรงเรียนวัดโพธิ์เอน "ราษฎร์สามัคคีวิทยา" 11 3 33.33% 3 33.33% 1 11.11% 2 22.22% 9
122 โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์) 12 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
123 โรงเรียนวัดมาบโพธิ์ 12 3 27.27% 3 27.27% 0 0% 5 45.45% 11
124 โรงเรียนวัดช้าง 16 3 20% 2 13.33% 4 26.67% 6 40% 15
125 โรงเรียนวัดโบสถ์(วิบูลประภาราษฎร์สามัคคี) 9 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 2 28.57% 7
126 โรงเรียนวัดบ้านแถว "ตุรงค์เรืองประชานุสรณ์" 10 3 30% 1 10% 6 60% 0 0% 10
127 โรงเรียนวัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา) 12 3 30% 1 10% 4 40% 2 20% 10
128 โรงเรียนวัดสามเรือน "จนฺสสโรอนุสสรณ์" 7 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 2 28.57% 7
129 โรงเรียนวัดตูม (สิริปุณยาประชาสรรค์) 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
130 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง (วาสนานุกูล) 12 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 4 50% 8
131 โรงเรียนวัดสนามทองมิตรภาพที่ 180 20 2 11.11% 10 55.56% 1 5.56% 5 27.78% 18
132 โรงเรียนพรพินิตพิทยาคาร 16 2 12.5% 7 43.75% 4 25% 3 18.75% 16
133 โรงเรียนวัดจอมเกษ(ประชาราษฎร์อุปถัมภ์) 16 2 12.5% 6 37.5% 6 37.5% 2 12.5% 16
134 โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย 11 2 18.18% 6 54.55% 0 0% 3 27.27% 11
135 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม 18 2 11.76% 5 29.41% 7 41.18% 3 17.65% 17
136 โรงเรียนวัดไก่จ้น(ชลประทานอุปถัมภ์) 11 2 22.22% 5 55.56% 1 11.11% 1 11.11% 9
137 โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร 11 2 18.18% 4 36.36% 4 36.36% 1 9.09% 11
138 โรงเรียนวัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์) 9 2 22.22% 4 44.44% 3 33.33% 0 0% 9
139 โรงเรียนวัดปากกราน 21 2 11.11% 4 22.22% 2 11.11% 10 55.56% 18
140 โรงเรียนวัดศรีภวังค์ 11 2 18.18% 4 36.36% 2 18.18% 3 27.27% 11
141 โรงเรียนวัดหนองเป้า 13 2 18.18% 4 36.36% 1 9.09% 4 36.36% 11
142 โรงเรียนวัดโพธิ์สาวหาญ 25 2 11.11% 3 16.67% 3 16.67% 10 55.56% 18
143 โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์) 9 2 22.22% 3 33.33% 1 11.11% 3 33.33% 9
144 โรงเรียนคอตันคลอง 27 10 2 25% 3 37.5% 1 12.5% 2 25% 8
145 โรงเรียนวัดไก่ 10 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
146 โรงเรียนวัดกุฎีลาย(อินมณีประชารัฐบำรุง) 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
147 โรงเรียนวัดบ้านหีบ 16 2 20% 2 20% 2 20% 4 40% 10
148 โรงเรียนบ้านหนองโคก (อดุลถวิลราษฎร์บำรุง) 8 2 25% 2 25% 1 12.5% 3 37.5% 8
149 โรงเรียนวัดพระงาม(อรรถกฤษณ์ประชารัฐ) 28 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 7
150 โรงเรียนวัดวงษ์สวรรค์ 7 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
151 โรงเรียนวัดมาบพระจันทร์(รัฐบำรุงประชาวิทยา) 10 2 25% 2 25% 0 0% 4 50% 8
152 โรงเรียนวัดทองทรงธรรม (สามัคคีนฤมิต) 7 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 6
153 โรงเรียนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์) 15 2 15.38% 1 7.69% 3 23.08% 7 53.85% 13
154 โรงเรียนวัดแค 6 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
155 โรงเรียนวัดไทรงาม 16 2 22.22% 0 0% 3 33.33% 4 44.44% 9
156 โรงเรียนประชาสามัคคี 17 2 25% 0 0% 1 12.5% 5 62.5% 8
157 โรงเรียนวัดทุ่งมน 7 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
158 โรงเรียนวัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์) 12 1 10% 5 50% 3 30% 1 10% 10
159 โรงเรียนวัดกุฎีประสิทธิ์ 11 1 9.09% 5 45.45% 2 18.18% 3 27.27% 11
160 โรงเรียนวัดขุนทิพย์ (สาครราษฎร์บำรุง) 15 1 7.14% 4 28.57% 5 35.71% 4 28.57% 14
161 โรงเรียนวัดนนทรีย์ 16 1 7.69% 4 30.77% 4 30.77% 4 30.77% 13
162 โรงเรียนวัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์) 9 1 11.11% 4 44.44% 2 22.22% 2 22.22% 9
163 โรงเรียนวัดไผ่ (เหวย-บุญช่วยโสมนรินทร์อุปถัมภ์) 15 1 11.11% 4 44.44% 1 11.11% 3 33.33% 9
164 โรงเรียนบ้านช้าง 17 1 7.14% 3 21.43% 8 57.14% 2 14.29% 14
165 โรงเรียนวัดกลาง (ปากกรานสามัคคี) 9 1 11.11% 3 33.33% 3 33.33% 2 22.22% 9
166 โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ 13 1 8.33% 3 25% 2 16.67% 6 50% 12
167 โรงเรียนกลางคลอง 27 12 1 8.33% 3 25% 2 16.67% 6 50% 12
168 โรงเรียนวัดดอนประดู่ 6 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 6
169 โรงเรียนวัดน้ำเต้า 13 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
170 โรงเรียนวัดทอง (สามัคคยานุสรณ์) 5 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
171 โรงเรียนวัดสามบัณฑิต 8 1 12.5% 1 12.5% 2 25% 4 50% 8
172 โรงเรียนวัดนางชี 17 1 10% 1 10% 1 10% 7 70% 10
173 โรงเรียนวัดเทพอุปการาม 11 1 20% 1 20% 0 0% 3 60% 5
174 โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
175 โรงเรียนวัดไก่เตี้ย 5 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
176 โรงเรียนวัดสฎางค์ 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
177 โรงเรียนวัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์ 7 1 14.29% 0 0% 2 28.57% 4 57.14% 7
178 โรงเรียนวัดโตนด 17 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
179 โรงเรียนวัดใหญ่ (สามไถผาสุขประเสริฐ) 12 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
180 โรงเรียนวัดดอกไม้ 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
181 โรงเรียนบ้านกะทุ่มลาย 15 0 0% 9 60% 2 13.33% 4 26.67% 15
182 โรงเรียนวัดหนองเครือบุญ 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
183 โรงเรียนโพธิ์ราษฎร์บำรุง 9 0 0% 2 33.33% 1 16.67% 3 50% 6
184 โรงเรียนวัดช้างใหญ่ (ประคณห์คดีประชารัฐ) 8 0 0% 2 40% 0 0% 3 60% 5
185 โรงเรียนวัดสำมะกัน(เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง) 3 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
186 โรงเรียนวัดห้วยจระเข้ (เกตุอร่ามอุปถัมภ์) 7 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 4 66.67% 6
187 โรงเรียนวัดบางเพลิง (คงสกุลมากอุทิศ) 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
188 โรงเรียนวัดอุโลม (วิสูตรอนุสรณ์) 5 0 0% 1 20% 0 0% 4 80% 5
189 โรงเรียนวัดกุ่มแต้ 7 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
190 โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
191 โรงเรียนวัดจําปา 4 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
192 โรงเรียนวัดปรีดาราม 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
193 โรงเรียนเทศบาลวัดป่าโค 7 0 0% 0 0% 5 71.43% 2 28.57% 7
194 โรงเรียนวัดเทพคันธาราม 4 0 0% 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 3
195 โรงเรียนอนุบาลในฝันพระนครศรีอยุธยา 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
196 โรงเรียนวัดตลาด 3 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
197 โรงเรียนวัดกระโจมทอง 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
198 โรงเรียนวัดโคกสังข์ "ประชานุกูล" 3 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
199 โรงเรียนวัดดอนกลาง 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
200 โรงเรียนวัดโคก (ธูปะเตมีย์อุปถัมภ์) 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
201 โรงเรียนวัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์) 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาวปริยาภัทร ศรีทอง โทร 082-7240374
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]