หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ระหว่างวันที่ 5 - 11 ตุลาคม 2559

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนประตูชัย โรงอาหารใหญ่ 10 ต.ค. 2559 08.30-11.30
-
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนประตูชัย โรงอาหารใหญ่ 10 ต.ค. 2559 08.30-11.30
-
3 265 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนประตูชัย โรงอาหารใหญ่ 10 ต.ค. 2559 08.30-11.30
-
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารราเมศวร (สีม่วง) ห้อง ป.4/4-ป.4/5(ชั้น 2), ป.1/6-ป.1/7(ชั้น 1) 10 ต.ค. 2559 08.30-11.30
-
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนประตูชัย อาคารปราสาททอง (สีเขียว) ห้อง ป.6/7(ชั้น3), ป.4/7(ชั้น3), ป.5/8(ชั้น2), ป.3/6(ชั้น2), ป.3/7(ชั้น2) 10 ต.ค. 2559 08.30-11.30
-
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารราเมศวร (สีม่วง) ชั้น 2 ห้อง ป.4/6 10 ต.ค. 2559 08.30-11.30
-
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารราเมศวร (สีม่วง) ชั้น 3 ห้อง ป.4/3 10 ต.ค. 2559 08.30-11.30
-
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารราเมศวร (สีม่วง) ชั้น 3 ห้อง ป.4/2 10 ต.ค. 2559 08.30-11.30
-
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา 10 ต.ค. 2559 08.30-11.30
-
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา 10 ต.ค. 2559 12.30-15.30
-
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา 10 ต.ค. 2559 08.30-11.30
-
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารราเมศวร (สีม่วง) ห้อง ป.4/1 10 ต.ค. 2559 08.30-11.30
-
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดมใหญ่ สพป.อย.1 10 ต.ค. 2559 08.30-11.30
-
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดมใหญ่ สพป.อย.1 10 ต.ค. 2559 12.30-15.30
-
15 313 การแข่งขันประติมากรรม(ลอยตัว) ม.1-ม.3 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดมใหญ่ สพป.อย.1 10 ต.ค. 2559 12.30-15.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาวปริยาภัทร ศรีทอง โทร 082-7240374
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]