หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ระหว่างวันที่ 5 - 11 ตุลาคม 2559

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารจักรพรรดิ์ (สีส้ม) ชั้น 1 ห้อง ป.1/7 11 ต.ค. 2559 09.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนประตูชัย อาคารจักรพรรดิ์ (สีส้ม) ชั้น 1 ห้อง ป.1/6 11 ต.ค. 2559 09.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารจักรพรรดิ์ (สีส้ม) ชั้น 1 ห้อง ป.1/5 11 ต.ค. 2559 09.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารจักรพรรดิ์ (สีส้ม) ชั้น 1 ห้อง ป.2/4 11 ต.ค. 2559 09.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนประตูชัย อาคารจักรพรรดิ์ (สีส้ม) ชั้น 1 ห้อง ป.2/3 11 ต.ค. 2559 09.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารจักรพรรดิ์ (สีส้ม) ชั้น 1 ห้อง ป.2/2 11 ต.ค. 2559 09.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนประตูชัย อาคารจักรพรรดิ์ (สีส้ม) ชั้น 1 ห้อง ป.2/5 11 ต.ค. 2559 09.00
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารจักรพรรดิ์ (สีส้ม) ชั้น 1 ห้อง ป.2/5 11 ต.ค. 2559 09.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารจักรพรรดิ์ (สีส้ม) ชั้น 1 ห้อง ป.2/1 11 ต.ค. 2559 09.00
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
-
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารจักรพรรดิ์ (สีส้ม) ชั้น 2 ห้อง ป.2/2 11 ต.ค. 2559 09.00
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนประตูชัย อาคารจักรพรรดิ์ (สีส้ม) ชั้น 2 ห้อง ป.2/1 11 ต.ค. 2559 09.00
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารจักรพรรดิ์ (สีส้ม) ชั้น 2 ห้อง ป.3/5 11 ต.ค. 2559 09.00
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารจักรพรรดิ์ (สีส้ม) ชั้น 2 ห้อง ป.2/3 - ป.3/5 10 ต.ค. 2559 08.30 ชุดที่ 1 ห้อง ป.2/3, ชุดที่ 2 ห้อง ป.2/2, ชุดที่ 3 ห้อง ป.2/1, ชุดที่ 4 ห้อง ป.3/5 ***ผู้ที่ผ่านเข้าร่อบให้มาแข่งวันที่ 11 ตุลาคม 2559
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนประตูชัย อาคารจักรพรรดิ์ (สีส้ม) ชั้น 2 ห้อง ป.3/1 - ป.3/4 10 ต.ค. 2559 08.30 ชุดที่ 1 ห้อง ป.3/4, ชุดที่ 2 ห้อง ป.3/3, ชุดที่ 3 ห้อง ป.3/2, ชุดที่ 4 ห้อง ป.3/1 ***ผู้ที่ผ่านเข้ารอบให้มาแข่งวันที่ 11 ตุลาคม 2559
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารจักรพรรดิ์ (สีส้ม) ชั้น 2 ห้อง ป.3/2 11 ต.ค. 2559 08.30
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารจักรพรรดิ์ (สีส้ม) ชั้น 2 ห้อง ป.2/3 11 ต.ค. 2559 09.00
-
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารจักรพรรดิ์ (สีส้ม) ชั้น 2 ห้อง ป.3/1 11 ต.ค. 2559 09.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาวปริยาภัทร ศรีทอง โทร 082-7240374
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]