สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) [กลุ่ม สพม.ตราด 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สตรีประเสริฐศิลป์ 47 35 23 105 110 16 5 3 131
2 ตราษตระการคุณ 42 29 17 88 89 7 3 2 99
3 คลองใหญ่วิทยาคม 26 18 15 59 64 15 8 4 87
4 เขาสมิงวิทยาคมฯ 21 19 13 53 57 12 5 4 74
5 ตราดสรรเสริญวิทยาคม 10 5 11 26 33 10 10 5 53
6 คีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ 6 4 4 14 20 23 8 6 51
7 บ่อไร่วิทยาคม 5 9 7 21 29 22 7 7 58
8 เขาน้อยวิทยาคม 4 8 6 18 25 9 5 3 39
9 อ่าวใหญ่พิทยาคาร 4 3 5 12 21 20 8 7 49
10 หนองบอนวิทยาคม 3 4 0 7 16 1 7 2 24
11 แหลมงอบวิทยาคม 2 4 4 10 11 18 4 6 33
12 เกาะกูดวิทยาคม 2 2 1 5 6 4 1 1 11
13 มารดานุสรณ์ 1 0 4 5 7 4 2 2 13
14 เนินทรายวิทยาคม 0 2 3 5 3 11 7 4 21
15 เกาะช้างวิทยาคม 0 2 1 3 10 12 3 8 25
16 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 0 2 0 2 6 11 7 4 24
17 ประณีตวิทยาคม 0 1 1 2 2 6 9 3 17
18 ราชประชานุเคราะห์49 0 0 4 4 4 2 1 1 7
รวม 173 147 119 439 513 203 100 72 816