สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) [กลุ่ม สพม.ตราด 1]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สตรีประเสริฐศิลป์ 110 16 5 3 131
2 ตราษตระการคุณ 89 7 3 2 99
3 คลองใหญ่วิทยาคม 64 15 8 4 87
4 เขาสมิงวิทยาคมฯ 57 12 5 4 74
5 ตราดสรรเสริญวิทยาคม 33 10 10 5 53
6 บ่อไร่วิทยาคม 29 22 7 7 58
7 เขาน้อยวิทยาคม 25 9 5 3 39
8 อ่าวใหญ่พิทยาคาร 21 20 8 7 49
9 คีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ 20 23 8 6 51
10 หนองบอนวิทยาคม 16 1 7 2 24
11 แหลมงอบวิทยาคม 11 18 4 6 33
12 เกาะช้างวิทยาคม 10 12 3 8 25
13 มารดานุสรณ์ 7 4 2 2 13
14 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 6 11 7 4 24
15 เกาะกูดวิทยาคม 6 4 1 1 11
16 ราชประชานุเคราะห์49 4 2 1 1 7
17 เนินทรายวิทยาคม 3 11 7 4 21
18 ประณีตวิทยาคม 2 6 9 3 17
รวม 513 203 100 72 888