หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 005 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 94 245 153
2 006 โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ 59 138 92
3 007 โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม 69 111 91
4 008 โรงเรียนตราษตระการคุณ 103 356 164
5 011 โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม 70 205 118
6 012 โรงเรียนประณีตวิทยาคม 23 52 23
7 017 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 135 334 210
8 018 โรงเรียนสะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 29 59 38
9 019 โรงเรียนหนองบอนวิทยาคม 32 76 46
10 021 โรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคาร 58 116 72
11 002 โรงเรียนเกาะกูดวิทยาคม 12 20 15
12 016 โรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม 34 77 56
13 003 โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม 51 148 68
14 004 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 82 215 128
15 010 โรงเรียนเนินทรายวิทยาคม 28 70 46
16 020 โรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม 40 79 45
17 014 โรงเรียนมารดานุสรณ์ 16 28 23
18 001 โรงเรียนกีฬา 0 0 0
19 013 โรงเรียนพระปริยัติธรรม 0 0 0
20 015 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์49 20 45 25
รวม 955 2374 1413
3787

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]