หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) [กลุ่ม สพม.ตราด 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 135 110 82.09% 16 11.94% 5 3.73% 3 2.24% 134
2 โรงเรียนตราษตระการคุณ 103 89 88.12% 7 6.93% 3 2.97% 2 1.98% 101
3 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 94 65 70.65% 15 16.3% 8 8.7% 4 4.35% 92
4 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 82 57 73.08% 12 15.38% 5 6.41% 4 5.13% 78
5 โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม 69 36 59.02% 10 16.39% 10 16.39% 5 8.2% 61
6 โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม 70 30 45.45% 22 33.33% 7 10.61% 7 10.61% 66
7 โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม 51 27 61.36% 9 20.45% 5 11.36% 3 6.82% 44
8 โรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคาร 58 21 37.5% 20 35.71% 8 14.29% 7 12.5% 56
9 โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ 59 20 35.09% 23 40.35% 8 14.04% 6 10.53% 57
10 โรงเรียนหนองบอนวิทยาคม 32 17 62.96% 1 3.7% 7 25.93% 2 7.41% 27
11 โรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม 40 11 28.21% 18 46.15% 4 10.26% 6 15.38% 39
12 โรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม 34 10 30.3% 12 36.36% 3 9.09% 8 24.24% 33
13 โรงเรียนมารดานุสรณ์ 16 7 46.67% 4 26.67% 2 13.33% 2 13.33% 15
14 โรงเรียนสะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 29 6 21.43% 11 39.29% 7 25% 4 14.29% 28
15 โรงเรียนเกาะกูดวิทยาคม 12 6 50% 4 33.33% 1 8.33% 1 8.33% 12
16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์49 20 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
17 โรงเรียนเนินทรายวิทยาคม 28 3 12% 11 44% 7 28% 4 16% 25
18 โรงเรียนประณีตวิทยาคม 23 2 10% 6 30% 9 45% 3 15% 20
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]