หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดตราด
ระหว่าง วันที่ 10 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม อาคารดนตรี ชั้น 2 ห้อง ดนตรี 15 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม อาคารดนตรี ชั้น 2 ห้อง ดนตรี 15 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 2 - 2
13.00-16.00
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 117 15 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 3 - 3
09.00-12.00
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 117 15 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 4 - 4
13.00-16.00
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง โสตทัศนศึกษา 15 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 5 - 5
09.00-12.00
-
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง โสตทัศนศึกษา 15 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 6 - 6
13.00-16.00
-
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม หอประชุม 15 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 7 - 7
09.00-12.00
-
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม หอประชุม 15 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 8 - 8
13.00-16.00
-
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 114 15 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 9 - 9
09.00-12.00
-
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 114 15 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 10 - 10
13.00-16.00
-
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 241 15 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 11 - 11
09.00-12.00
-
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 241 15 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 12 - 12
13.00-16.00
-
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 246 15 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 13 - 13
09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]