เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net

>> รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ => 12 กันยายน - 6 พฤศจิกายน 2559
>> ตรวจสอบรายชื่อ/แก้ไข =>    8 - 9  พฤศจิกายน 2559
>> ปิดการลงทะเบียนนักเรียน/ครู =>  7  พฤศจิกายน 2559
>> จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ =>   14 - 18 พฤศจิกายน 2559
>> ประกาศผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ => 14  พฤศจิกายน 2559  เป็นต้นไป
>> พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน =>14 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป


>>โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่สู่ระดับภาค => ก่อน 20 พ.ย. 2559
>>ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค => 21-23 พ.ย. 2559
>>แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค => 24-30 พ.ย. 2559
>>ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค => 1-4 ธ.ค. 2559
>>พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค => 8-14 ธ.ค. 2559
>>การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดจันทบุรี => 16-18 ธ.ค. 2559
วันจันทร์ ที่ 01 สิงหาคม 2559 เวลา 00:00 น.