สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) [กลุ่ม สพม.สระบุรี 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 แก่งคอย 63 12 14 89 81 8 7 2 96
2 มวกเหล็กวิทยา 30 29 28 87 59 29 13 4 101
3 หนองแค "สรกิจพิทยา" 29 30 10 69 61 15 11 5 87
4 ประเทียบวิทยาทาน 26 27 15 68 61 16 11 5 88
5 วังม่วงวิทยาคม 8 14 6 28 19 12 6 6 37
6 บ้านท่ามะปรางวิทยา 4 14 9 27 20 14 1 8 35
7 ซับน้อยเหนือวิทยาคม 4 5 12 21 15 16 4 3 35
8 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสระบุรี 4 3 2 9 8 10 12 11 30
9 สองคอนวิทยาคม 3 3 5 11 8 8 1 7 17
10 หินกองวิทยาคม 2 6 3 11 12 10 3 5 25
รวม 173 143 104 420 344 138 69 56 551