สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) [กลุ่ม สพม.สระบุรี 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 แก่งคอย 60 11 14 85 77 8 7 1 92
2 หนองแค "สรกิจพิทยา" 29 30 10 69 61 15 11 5 87
3 มวกเหล็กวิทยา 26 29 27 82 55 28 13 4 96
4 ประเทียบวิทยาทาน 26 27 15 68 61 15 11 5 87
5 บ้านท่ามะปรางวิทยา 4 13 9 26 19 14 1 8 34
6 ซับน้อยเหนือวิทยาคม 4 5 12 21 15 16 4 3 35
7 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสระบุรี 4 3 2 9 8 10 12 11 30
8 วังม่วงวิทยาคม 2 9 6 17 8 12 6 6 26
9 หินกองวิทยาคม 2 6 3 11 12 10 3 5 25
10 สองคอนวิทยาคม 2 2 3 7 4 8 1 7 13
รวม 159 135 101 395 320 136 69 55 525