สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) [กลุ่ม สพม.สระบุรี 2]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 แก่งคอย 77 8 7 1 92
2 หนองแค "สรกิจพิทยา" 61 15 11 5 87
3 ประเทียบวิทยาทาน 61 15 11 5 87
4 มวกเหล็กวิทยา 55 28 13 4 96
5 บ้านท่ามะปรางวิทยา 19 14 1 8 34
6 ซับน้อยเหนือวิทยาคม 15 16 4 3 35
7 หินกองวิทยาคม 12 10 3 5 25
8 วังม่วงวิทยาคม 8 12 6 6 26
9 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสระบุรี 8 10 12 11 30
10 สองคอนวิทยาคม 4 8 1 7 13
รวม 320 136 69 55 580