หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 009 โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม 41 109 51
2 021 โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา 50 106 69
3 024 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 95 239 155
4 027 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 108 277 164
5 030 โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม 50 125 78
6 033 โรงเรียนสองคอนวิทยาคม 26 54 32
7 039 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 98 271 152
8 042 โรงเรียนหินกองวิทยาคม 32 73 46
9 012 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสระบุรี 45 91 66
10 003 โรงเรียนแก่งคอย 99 238 149
11 006 โรงเรียนจำรัสวิทยา 0 0 0
12 018 โรงเรียนนานาชาติแอ็ดเวนติสมิชชัน 0 0 0
13 015 โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 0 0 0
14 036 โรงเรียนแสงวิทยา 0 0 0
15 014 โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 0 0 0
รวม 644 1583 962
2545

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ nami468@gmail.com ::: ผู้ประสานงานการแข่งขัน นายสำราญ ซื่อตรง โทร 0831081745
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]