หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) [กลุ่ม สพม.สระบุรี 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนแก่งคอย 99 81 82.65% 8 8.16% 7 7.14% 2 2.04% 98
2 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 95 61 65.59% 16 17.2% 11 11.83% 5 5.38% 93
3 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 98 61 66.3% 15 16.3% 11 11.96% 5 5.43% 92
4 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 108 59 56.19% 29 27.62% 13 12.38% 4 3.81% 105
5 โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา 50 20 46.51% 14 32.56% 1 2.33% 8 18.6% 43
6 โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม 50 19 44.19% 12 27.91% 6 13.95% 6 13.95% 43
7 โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม 41 15 39.47% 16 42.11% 4 10.53% 3 7.89% 38
8 โรงเรียนหินกองวิทยาคม 32 12 40% 10 33.33% 3 10% 5 16.67% 30
9 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสระบุรี 45 8 19.51% 10 24.39% 12 29.27% 11 26.83% 41
10 โรงเรียนสองคอนวิทยาคม 26 8 33.33% 8 33.33% 1 4.17% 7 29.17% 24
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ nami468@gmail.com ::: ผู้ประสานงานการแข่งขัน นายสำราญ ซื่อตรง โทร 0831081745
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]