ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาค
http://central66.sillapa.net/sm-sri1/modules/report/report_winner.php
 
วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14:06 น.