หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 41 112 67
2 006 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 67 166 93
3 007 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 45 98 69
4 009 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 114 302 186
5 010 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 88 208 133
6 012 โรงเรียนสุธีวิทยา 64 237 104
7 014 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 35 81 50
8 015 โรงเรียนหนองโดนวิทยา 20 59 31
9 004 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 84 247 132
10 013 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 105 248 168
11 001 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 39 77 52
12 008 โรงเรียนราษฏร์ศึกษา 0 0 0
13 002 โรงเรียนเซนต์จอห์น 0 0 0
14 005 โรงเรียนเทสบาล1 (วัดทองพุ่มพวง) 0 0 0
15 011 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 29 55 40
รวม 731 1890 1125
3015

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]