หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดสระบุรี
ระหว่าง วันที่ 14-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425 17 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 17 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" ศูนย์กีฬามาตรฐาน 62 ปี เสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 17 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" ศูนย์กีฬามาตรฐาน 62 ปี เสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 17 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ห้องภูมิรัตน์ 17 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องทองอุไร 1 17 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" หอประชุมโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 17 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" ห้องโสตทัศนศึกษา 17 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 413 17 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 414 17 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องแนะแนว 17 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" อาคาร 5 ห้อง ห้องประชุมอาคาร 5 17 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ห้องจริยศีกษา 17 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]