สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนประภามนตรี 2 สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 68 ทองแดง 16 1. นางสาวศรีสุวรรณ  รุ่งเรือง
 
1. นางอาภาณุ  เกิดเพทางค์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 65.33 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชนิดาภา  พูลทรัพย์
 
1. นายสุรศักดิ์  ปานลักษณ์