สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜ย เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 52.33 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงอินทิรา  อินทรีเกิด
 
1. นางอำนวยพร  กันทะเป็ง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 60 ทองแดง 14 1. เด็กชายพรพิพัฒน์  ประทุมวินิจ
 
1. นางอำนวยพร  กันทะเป็ง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงอธิชา  คนพูดเพราะ
 
1. นางอำนวยพร  กันทะเป็ง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพิมพินัน  สร้อยแสง
2. เด็กหญิงวริศรา  ใจบุญ
 
1. นางอำนวยพร  กันทะเป็ง