สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเฉลิมไฉไลวิทยา สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜ย เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  มุมศุข
 
1. นางกัญญา   สุขนิยม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวธีรนุช  ฐานพรม
 
1. นางกัญญา   สุขนิยม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวพิมพร  อภิฒนาทร
 
1. นางกัญญา   สุขนิยม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  สุขเสนา
2. เด็กหญิงสิริมา  สรายทอง
3. เด็กชายอุกฤษฎ์  ผลานิสงค์
 
1. นางกัญญา   สุขนิยม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพัชรพร  ยอแซ
2. เด็กชายสิทธินนท์  เกตุสุวรรณ
 
1. นางกัญญา   สุขนิยม