สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนซิกข์วิทยาลัย สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ไพโรจน์ทินกร
2. เด็กหญิงธันยพร  เฉลิมเชื้อ
3. เด็กชายวรพจน์  ยศปัญญา
 
1. นางวัฒนา  สุดจิตร