สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอำนวยวิทย์ สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜ย เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมิตรสิณี  กรังพาณิชย์
 
1. นางศิริมา  บุญสืบพันธุ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงชลธิชา  ษมาพิสุทธิ์
 
1. นางสาวอภิญญา  สะและน้อย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอรพินท์  ขำชื่น
 
1. นางสาวอภิญญา  สะและน้อย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  มีจันทร์
 
1. นางศิริมา  บุญสืบพันธุ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 63 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงธนพา  กลัดเจริญ
2. เด็กหญิงรัญชิดา  แสงอุไร
3. เด็กหญิงวนิดา  พิลากลาง
 
1. นางสาวอภิญญา  สะและน้อย
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงกชกร  วงศ์ทิพย์
2. เด็กหญิงสาริศา  แก้วละมุน
 
1. นางศิริมา  บุญสืบพันธุ์