สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอาษาวิทยา สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜ย เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงจุไรรัตน์  หอมตะโก
 
1. นางวนิดา  ทรงเจริญสุข
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงนริศรา  สุเววงศ์
 
1. นางวนิดา  ทรงเจริญสุข
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ทิอุด
 
1. นางวนิดา  ทรงเจริญสุข
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 65.33 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงอิสราภรณ์  สวนต่าย
 
1. นางวนิดา  ทรงเจริญสุข
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 68.33 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงกุลฑีรา  เส็งชุนวรพงษ์
2. เด็กหญิงปารีญา  ป้องกันภัย
3. เด็กหญิงอพัชชา  จวบความสุข
 
1. นางวนิดา  ทรงเจริญสุข
2. นางชนิดา  นนตะพันธ์