สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอาษาวิทยา สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงนริศรา  สุเววงศ์
 
1. นางวนิดา  ทรงเจริญสุข
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 73.34 เงิน 15 1. เด็กชายตะวันฉาย  ถาพันธ์
2. เด็กหญิงอพัชชา  จวบความสุข
 
1. นางสาวกมลทิพย์  ผลหาร
2. นางสมนึก  แพงศรี