สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายชยณัฏฒ์  กมลเดชเดชา
 
1. นายรณฤทธิ์  กิตติกรสกุล
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม 8 1. นายณัฐสิทธ  ตั้งประสิทธิโชค
 
1. นางสาววิกันดา  สิระปาณิชาติ