สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฐิตินัย  แตงอุไร
2. เด็กชายธันยบูรณ์  ประทุมมา
 
1. นางสาววันวิสา  จีนสุภาพ
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91 ทอง 5 1. เด็กหญิงธิดา  ดีสิน
2. เด็กหญิงนิฬาภรณ์  อ่วมสอาด
3. เด็กหญิงวรณัน  ประทุมมา
4. เด็กหญิงวรรณชนก  สวัสดี
5. เด็กชายสหพล  ชัยยางกุล
6. เด็กหญิงเบจมาภรณ์  เสือเหลือง
 
1. นางสาวชนาภา  หมายถูก