สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสมุทรปราการ สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜ย เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงปภัคนันท์   โรจนเกียรติ
 
1. นางสาวอรณิชา   จารุสิน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงพิงค์ทอง   แสนเมือง
2. เด็กหญิงศรีวรรณ   พรหมอ่อน
3. เด็กหญิงอภิญญา   พงษ์แสงศรี
 
1. นางสาวเมธาวี   ช่วยสุรินทร์
2. นายรังสิมันต์   มุสิกะเจริญ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงสิดาพร   กลิ่นชื่น
2. เด็กหญิงเปียทิพย์   เชื้อวังคำ
 
1. นางดาราวรรณ   วีระพูล
2. นางสาวสายจรัส   สุขประเสริฐ