สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜ย เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 64 ทองแดง 7 1. นางสาวพัทธ์ธีรา  ดาดขุนทด
 
1. นางสาววรัญญา  สารัตน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 65.16 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงธนิดา  เชิดรัมย์
2. เด็กหญิงอิงเขมกัญจน์  ช้างศิลา
3. เด็กหญิงเพชรญา  กี้ประวัติ
 
1. นางสาววรัญญา  สารัตน์
2. นางสาวมะลิษา  ชัยณรงค์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 62 ทองแดง 9 1. นางสาวณัฐฐิภาภรณ์  มีเลข
2. นางสาวณิชกานต์  แป้นเหมือน
3. นางสาวพิชญ์ฐินันท์  ศิริศรี
 
1. นางสาววรัญญา  สารัตน์
2. นางสาวมะลิษา  ชัยณรงค์