สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜ย เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 67.33 ทองแดง 5 1. นางสาวจิราภรณ์  พิมพ์ศรีเมือง
 
1. นางสมรวม  สังข์ทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 82.6 ทอง 13 1. นางสาววารี  จิตรพึ่งธรรม
 
1. นางสมรวม  สังข์ทอง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80.67 ทอง 8 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ซ้ำดำขำ
 
1. นางสาวพิมจันทร์  พิมศรี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายคเชนทร์  ฉบับตรง
 
1. นางสาวพิมจันทร์  พิมศรี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 11 1. นางสาวกมลทิพย์  เกตุแก้ว
2. นางสาวจฑามาศ  ทานา
3. นางสาวปิยภรณ์  พัดเจริญ
 
1. นางสาวพิมจันทร์  พิมศรี
2. นางสาวสินี  สุวรรณเมศ