สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) [กลุ่ม สพม.สมุทรปราการ 1]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สมุทรปราการ 62 24 14 4 100
2 สตรีสมุทรปราการ 54 27 6 3 87
3 เทพศิรินทร์สมุทรปราการ 52 25 16 2 93
4 ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 52 21 13 4 86
5 วัดทรงธรรม 37 21 6 6 64
6 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 37 16 9 5 62
7 นวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 36 22 8 5 66
8 วิสุทธิกษัตรี 33 25 14 6 72
9 ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 33 19 11 6 63
10 มัธยมด่านสำโรง 28 17 9 8 54
11 หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา 22 18 29 8 69
12 ปทุมคงคา สมุทรปราการ 20 31 17 7 68
13 อัสสัมชัญสมุทรปราการ 13 3 3 2 19
14 มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 12 9 4 2 25
15 อำนวยวิทย์ 10 2 3 2 15
16 เทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) 9 4 1 0 14
17 อาษาวิทยา 5 2 6 4 13
18 มัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ 3 12 4 4 19
19 มัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม 2 4 5 3 11
20 ศิริวิทยา 2 3 3 2 8
21 สาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ 2 1 1 0 4
22 เซนต์โยเซฟทิพวัล 1 4 0 0 5
23 ซิกข์วิทยาลัย 1 0 0 0 1
24 สันติดรุณ 0 3 5 4 8
25 ศรีวิทยาปากน้ำ 0 3 5 3 8
26 ประภามนตรี 2 0 1 2 1 3
27 เฉลิมไฉไลวิทยา 0 1 0 1 1
28 เซนต์ราฟาแอล 0 0 2 3 2
รวม 526 318 196 95 1,040