หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 682 1.100 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 2
2 683 1.200 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 3
3 684 2.000 การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 3
4 685 2.100 การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 4
5 163 3.100 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 3
6 166 3.200 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 3
7 627 4.100 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 1
8 628 4.200 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 1

ติดต่อผู้ดูแลระบบ สมุทรปราการเขต 1 ได้ที่
นางสาววิรันชณาท์ สาริกานนท์
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
e-mail : wiranchana.sa@streesp.ac.th
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]