หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนด่านช้างวิทยา 64 166 104
2 002 โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา 28 62 40
3 003 โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม 57 151 84
4 004 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 101 249 146
5 005 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 85 162 125
6 006 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 64 115 94
7 007 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 36 126 53
8 008 โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 71 152 103
9 009 โรงเรียนประทีปศึกษา 0 0 0
10 010 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 91 212 131
11 011 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 108 226 155
รวม 705 1621 1035
2656

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 035-515464Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]